Rothem's Harmonie


Ga naar de inhoudsopgave

Archief

Diversen

Archief

 

Overzicht belangrijkste activiteiten in jubileumjaar 2010 van Rothem’ s Harmonie:

 • Zaterdag 10 juli familiedag voor leden, familie en aanhang.
 • Zondag 11 juli Eridonconcert bij de “Nachtegaal”.
 • Zondag 5 september groot “Pleinfeest” op de speelplaats van de “Lindegaerd”.
 • Zaterdag 20 november Galaconcert in “Stella Maris”.
 • Zondag 21 november Harmoniedag met opluisteren van de H. Mis.

  Meer nieuws volgt in de weken voorafgaand aan vermelde activiteiten.
 • Voor een datum vragen we nu reeds u aandacht, namelijk 5 september:
  Deze dag staat in het teken van muziek, activiteiten voor de kinderen, eten en drinken. Kortom gezelligheid voor iedereen.

Interessant wordt het voor de volgende groep aanstormende artiesten:

 

“Bent u  van overtuigd dat uw talenten door een te kleine groep  worden gewaardeerd, goochelt u tot nog toe alleen voor uw familie en kennissen, zingt u alleen  in de badkamer, speelt u toneel helemaal alleen voor de spiegel of zijn alleen de buren gecharmeerd van het door u bespeelde instrument en bent u er aan toe om uw talenten te tonen aan een groter publiek. Meldt u zich aan voor het open podium op zondag 5 september. Wij bieden u de gelegenheid waarop u al jaren wacht. Een optreden voor een geweldig publiek. Laat ons even weten wat u wilt doen en wat u daar voor nodig heeft. Er vindt geen geldelijke vergoeding plaats”.
Opgeven kan bij Wim Janssen met emailadres: janssen_wim@planet.nl of telefonisch: 043-3643734
Nogmaals een oproep om ons te steunen door een bijdrage in dit jubileumjaar te storten op rekeningnummer 155660586 t.n.v. Rothem’ s Harmonie (Rabobank).
Het geld is bestemd voor de jeugdopleiding en de aanschaf van instrumenten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

 

Hub Boesten geridderd vanwege verdiensten voor Rothem’s Harmonie en het St. Ceciliakoor.


Donderdag 29 april om 9.00 uur ontving Hub Boesten als eerste van de genomineerden binnen de gemeente Meerssen uit de handen van burgemeester Offermans met in zijn nabijheid de wethouders De Jong en Dolmans de versierselen behorend bij de onderscheiding “Lid in de orde van Oranje-Nassau” opgespeld.

 

 

Vanaf 1989 t/m 22 april van dit kalenderjaar vervulde Hub de functie van secretaris en was hij tevens interim voorzitter van 1998 tot 2000. Na 21 jaar heeft Hub tijdens de algemene ledenvergadering besloten zijn functie van secretaris over te dragen aan een nieuwe kandidaat. Bij deze een oproep aan eventuele geïnteresseerden. Hub blijft gelukkig als bestuurslid actief voor Rothem’s Harmonie. Unaniem en zonder een enkele tegenstem tijdens diezelfde ledenvergadering door de leden gekozen. Het zegt genoeg over de waardering voor deze verenigingsman in hart en nieren.
Vanaf 1982 is Hub tevens lid van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia. Ook hier heeft hij zijn rol als organist en plaatsvervangend dirigent meer als voortreffelijk vervuld. Zijn rol in beide verenigingen heeft het college van B en W doen besluiten Hub Boesten voor te dragen voor deze onderscheiding.  
Ondanks deze verdiensten was Hub de morgen van 29 april zeer verrast en zichtbaar ontroerd toen hij in het bijzijn van zijn naaste familieleden, bestuursleden van beide verenigingen het college van B en W voor zijn deur aan de Klinkenberg zag verschijnen.

Onvermijdelijk is dan dat een een zodanige heuglijke gebeurtenis vergezeld gaat met een klinkende serenade. Dat gebeurde dezelfde avond bij het appartement van Hub. Deze muzikale ode trok een behoorlijk aantal familieleden, kennissen, buren die spontaan het “lang zal hij leven” inzetten voor de nieuwe ridder in ons korps. Piet Janssen, de voorzitter, stelde het echtpaar voor om zoals gebruikelijk voor Hub op donderdagavond naar het repetitielokaal te komen. Uitdrukkelijk vermeld ik hier ook de echtgenote van Hub. Zonder de steun van zijn echtgenote Ria is een bestuursfunctie als secretaris onmogelijk te vervullen. Terecht dat zij later op de avond in het gemeenschapshuis “De Koel” mede deelgenoot was van de festiviteiten die plaatsvonden. Ter herinnering aan deze voor Hub onvergetelijke dag werd door beide verenigingen cadeaus aangeboden. De voorzitter, Piet Janssen, overhandigde voordat het feest beklonken werd met het gebruikelijke gerstenat een prachtige oorkonde aan het echtpaar. Een oorkonde die Hub verdiend heeft en die hem hopelijk inspireert om zich als bestuurslid nog lang voor Rothem’s Harmonie  te mogen en kunnen inzetten. Hub bedankt.    

 

 

TERUGBLIK OP EEN MOOI LENTECONCERT zondag 11 april


Zondag 11 april zagen we een zonder meer geslaagd lenteconcert. Voor een bomvolle zaal en dat zal de uitvoerders van dit concert zeker geïnspireerd hebben gaven achtereenvolgens de jeugdige slagwerkgroep van Rothem’s Harmonie, zangvereniging Mélange en de jubilerende harmonie zelf een hele mooie uitvoering ten gehore.
Onvoorstelbaar wat Eric Crauwels in 3 maanden repetities heeft klaar gespeeld met deze zeer jeugdige groep. Er is weer toekomst op het gebied van slagwerk. En het is te hopen dat we nog lang van hen mogen genieten.

 


Verfrissend was het optreden van onze zangvrienden uit Voerendaal. Een gevarieerd programma met een paar uitschieters qua uitstraling. Wat te denken van “Angels” van Robbie Williams, “Eres tu” van Mocades, “For no one” van de Beatles en “Thank you for the Music” van Abba. Zonder meer nostalgie naar vroegere tijden voor behoorlijk wat bezoekers van dit concert.
Tenslotte ons eigen korps. Hier zagen we een gezelschap dat onder de bezielende en enthousiaste leiding van Marc Bongers een prachtig concert liet zien. Verandering van dirigent brengt in dit geval een ware metamorfose teweeg bij de muzikanten. Het enthousiasme gekoppeld aan de discipline van de repetities heeft zijn vruchten afgeleverd. Prachtige stukken zoals de “Florentiner mars”, Don Quichote de la Mancha”, “Don’t mock Barroque” en “Crazy Little things called love” van de legendarische popgroep “Queen” brachten de mensen in een sfeer die zonder meer hartverwarmend was. Een mooie opsteker op weg naar straks het galaconcert op 20 november in Stella Maris.
Tenslotte werd het concert afgesloten met het nummer “A Brand New Day” van Luther Vandross. Uitgevoerd door Rothem’s Harmonie en zangvereniging Mélange (zie foto Rob Cremers). Zonder meer een meer dan geslaagde afsluiting van een heel mooi concert waar na afloop in een gezellige sfeer in de “Koel” onder het genot van een drankje nog lang werd nagekaart.

 

 

Primeur in de “Koel”. Eerste officiële optreden van wethouder Jack Giesen.

 

In de pauze van bovenvermeld concert vond het eerste optreden van de net benoemde wethouder van kunst, cultuur en toerisme van onze gemeente Meerssen plaats. Voordat officieel bekend was dat dhr. Giesen wethouder zou worden, was dit bij het comité 90 jaar Rothem’s Harmonie reeds door gesijpeld. Een hele eer om hem te benaderen het eerste exemplaar van de DVD Rothem’s Harmonie aan te bieden. Alleen moest het comité wachten op het moment dat bekend zou worden dat dhr. Giesen wethouder zou worden.   


Jeroen van der Niet met behulp van Wiel Konings heeft in het kader van het jubileum een werkelijk schitterende DVD samen gesteld met historisch materiaal van 90 jaar Rothem’s Harmonie en ook 90 jaar de gemeenschap Rothem. Beeldmateriaal en mooie klanken van diverse concerten zijn te zien en te beluisteren op deze DVD. Dhr. Giesen en ook onze eigen Hub Boesten, 25 jaar secretaris van ons korps, mochten uit handen van Wim Janssen en Jeroen van der Niet de eerste exemplaren ontvangen. Nogmaals bij deze dank aan de mensen die materiaal voor deze DVD hebben aan geleverd. Uit het dankwoord van dhr. Giesen kan geconcludeerd worden dat hij de juiste man voor deze functie is. Zonder cultuur en dus ook zonder muziek is het leven emotieloos en saai. Zonder harmonie levert de gemeenschap enorm in. Mooie en terechte woorden tijdens zijn eerste officiële speech (zie foto Rob Cremers).
In de pauze en na afloop van het concert was de loop richting verkoop van de DVD constant bezet. Uiteraard willen wij ook de mensen die niet bij dit concert aanwezig waren in de gelegenheid stellen deze unieke DVD aan te schaffen. En eerlijk hij is niet alleen uniek maar ook qua kwaliteit zonder meer prachtig en in orde. Kosten van deze DVD met meer dan 2 uur kijk- en luistergenot €8,50. U kunt hem bestellen en ook afhalen op het volgende adres:

Wiel Konings
Telefoon:043-3649571
Email: wielkonings@kpnmail.nl
 

 

 

1920-2010 1920-2010 1920-2010 1920-2010  

Lenteconcert ROTHEM’S HARMONIE 11 APRIL 19.00 UUR


In het jubileumjaar is het lenteconcert de volgende activiteit na het onlangs geslaagde nieuwjaarsconcert. De harmonie bestaat dit jaar 90 jaar en “Comité 90 jaar Rothem’s Harmonie” is volop bezig met de voorbereidingen voor het feest dat uit verschillende activiteiten zal bestaan.


Allereerst het lenteconcert dat zal plaatsvinden in de Koel in Rothem op zondag 11 april om 19.00 uur. Entree voor dit bijzondere concert €4,00
Rothem’s Harmonie brengt samen met het gemengd zangkoor Mélange uit Voerendaal een sprankelend en gevarieerd programma.  Don Quichote de la Mancha, Serenade, Hands across the Sea, Florentiner Mars en Don’t mock Baroque zijn o.a. de werken die de harmonie opvoert.


Mélange is een enthousiast en gezellig koor bestaande uit circa 45 mensen uit de gemeente Voerendaal en de ruime omgeving daarvan. Het repertoire bestaat uit Engelse, Limburgse en Afrikaanse liedjes die 4-stemmig gezongen worden. Samen zullen de harmonie en Mélange “A Brand New Day” uit de musical “The Wiz” uitvoeren.  Verder is op deze avond de presentatie van de nieuwe Slagwerkgroep van Rothem’s  Harmonie te bewonderen. Deze jeugdige groep is in januari 2010 gestart met de opleiding. De presentatie van deze avond is in handen van Emmie Van der Putten–Benning. Na afloop van het concert is gelegenheid om gezellig na te kaarten.


Wij nodigen U uit om deze avond het lenteconcert te bezoeken. Noteer in uw agenda alvast:
 Lenteconcert zondag 11 april 19.00 uur in “De Koel” op het kerkplein te Rothem.


En nogmaals omdat het organiseren van een aantal festiviteiten in dit jubileumjaar voor de harmonie een behoorlijke financiële investering vergt, vragen wij uw steun. De harmonie is voor de gemeenschap Rothem een begrip. Denk aan processie, communie, jubilea, opluisteren van de mis, Allerheiligen enz.  Daarom vragen wij uw begrip voor de oproep een bijdrage te storten op het volgende rekeningnummer: Rabobank 1556.60.586 t.n.v. Rothem’s Harmonie.
Tenslotte is het feest van de jarige harmonie ook uw feest. We blijven u op de hoogte houden van de activiteiten die gaan plaatsvinden.
90 jaar 90 jaar 90 jaar 90 jaar 90 jaar 90 jaar 90 jaar

 

 

1920-2010 Rothem’s Harmonie bestaat 90 jaar.

 

Dit jaar bestaat Rothem’s Harmonie 90 jaar. Een feestelijk jaar met tal van activiteiten. Naast de gebruikelijke concerten vindt er 20 november een galaconcert plaats. De muziekcommissie is druk bezig met de voorbereidingen van dit concert.
Het comité ter voorbereiding van een aantal activiteiten bestemd voor de leden en familieleden van Rothem’s Harmonie heeft al een aantal vergaderingen achter de rug. Een van de doelstellingen is het streven om zeer zeker de inwoners van Rothem bij het feest te betrekken. Uiteraard kunnen de mensen van de andere kernen van de gemeente Meerssen aansluiten bij dit feest.
In grote lijnen volgt een overzicht wat in het jubileumjaar op het programma staat. Uiteraard zullen we de afzonderlijke activiteiten apart toelichten in de media voordat ze plaatsvinden.

 

PROGRAMMA ROTHEM’S HARMONIE IN JUBILEUMJAAR 2010 :

 • 11 april thema/voorjaarsconcert Rothem’s Harmonie samen met zangvereniging Mélange uit Voerendaal.
 • In juni een straatfeest voor de leden Rothem’s Harmonie en de inwoners van Rothem.
 • Voor de zomervakantie een familiedag voor de leden van Rothem’s Harmonie.
 • 11 juli Eridonconcert bij de uitspanning “De Nachtegaal”.
 • 20 november galaconcert
 • 21 november heilige mis, ontbijten en frühshoppen

 

Zoals aangegeven alle verdere informatie volgt voor de afzonderlijke activiteiten als het zo ver is. Wij zijn verder bezig een cd/dvd te ontwikkelen met historisch materiaal van Rothem’s Harmonie. Die cd/dvd zal bestaan uit fotomateriaal en muzikale onderdelen van de diverse concerten en optredens. Uiteraard komen ook andere mooie historische momenten van de gemeenschap Rothem terug op deze cd/dvd. U wordt op de hoogte gehouden wat betreft de mogelijkheden deze cd/dvd  te kopen.   

Zoals u weet brengt een feest zoals dit onkosten met zich mee. De harmonie is een behoorlijke brok traditie en is altijd een belangrijk onderdeel van de gemeenschap Rothem geweest. Daarom vragen wij van u een geste. Om de leden van Rothem’s Harmonie en ook u als inwoners van deze gemeenschap een mooi feest aan te bieden hebben wij uw financiële steun hard nodig. Rothem’s Harmonie heeft een rekeningnummer geopend waar u uw bijdrage voor het organiseren van de diverse activiteiten kunt storten. Alvast bedankt voor uw medewerking. 90 jaar inzet voor de mensen van Rothem moet u iets waard zijn.

Rabobank: 1556.60.586 t.n.v. Rothem’s Harmonie

 

 

Geslaagd nieuwjaarsconcert Rothem’s Harmonie

Voor een overvolle zaal opende de voorzitter deze concertavond met een welkomstwoord en het voorstellen van de nieuwe dirigent Marc Bongers uit Grevenbicht. Het was zijn vuurdoop voor de muziekliefhebbers uit Rothem en omstreken. En we kunnen gerust stellen dat hij deze proef van bekwaamheid met glans doorstaan heeft. En dat kon ook niet anders in een fantastische ambiance en zoals later duidelijk werd met een behoorlijk aantal supporters uit zijn eigen woonplaats die deze avond aanwezig waren. Ook voor de muzikanten was het een schitterende uitdaging en ervaring om voor een bomvolle zaal op te treden.

Het concert had een aantal hoogtepunten zoals het optreden van de jeugdige Renée Reumerman en Joëlle Rosier begeleid door het korps tijdens het nummer “Guns 'n' cowboys”.

Ook de solisten Jan Kerckhoffs, André van Oerle en Bèr Jacobs brachten met hun muzikale aandeel in “Don’t mock baroque” op hun tuba’s en tevens in hun fraaie outfit de zaal in beroering.Het volgende solistische aandeel leverde Eric Grouwels met zijn schuurpapier in “Sandpaper ballet”. Het leverde hem o.a. een aantal verzoeken op om bij een aantal toehoorders het verfwerk inclusief schuurwerk op een later tijdstip te komen verzorgen.

Volgende act was van Daphne Konings en Ron Wolfs die plotseling uit het niets verschenen om de mensen te trakteren op een kopje thee inclusief een formulier om zich lid te maken van de club “Vrienden van Rothem’s Harmonie”. Een actie die ter plekke na afloop meteen een aantal nieuwe leden opleverde.

Het concert werd besloten met de mars “Libertatis”. Een mars die met een daverend applaus door de mensen beloond werd. Met een glaasje champagne werd het concert afgesloten en bleven de bezoekers nog in grote aantallen in een gezellige sfeer napraten met de muzikanten. Kortom een zeer geslaagde avond en een extra motivatie voor de muziekanten om er tegen aan te gaan op weg naar het volgende themaconcert. Rest nog te vermelden dat spreekstalmeester van deze avond Wiel Konings was, die dat op zijn eigen karakteristieke wijze met hier en daar een komische noot volbracht. Wij houden u op de hoogte betreffende het volgende concert.

Familiedag Rothem’s Harmonie

Zondag 22 november was de jaarlijkse familiedag van Rothem’s Harmonie. Het korps opende de dag met het opluisteren van de mis om 11.00 uur in de parochiekerk. Dat gebeurde voor het eerst onder leiding van de nieuwe dirigent Marc Bongers. Een sfeervolle mis werd afgesloten met een pittige mars waarin de muzikale smaak van de nieuwe leider van het korps reeds te horen was. Het luide applaus na afloop gaf aan dat het optreden in goede smaak was gevallen.

Vervolgens vertrok het gezelschap naar Grand-Café Klinkenberg om daar een goed verzorgde lunch te nuttigen.

Na de lunch werden de drie jubilarissen: Patricia Kruytzer, Theo Jeurissen (beide 25 jaar lid) en Hans Heinrichs (40 jaar lid) verzocht zich te melden om samen met Lambert Bischoff (installatie tot erelid) plaats te nemen voor de in grote getale opgekomen muzikanten en familieleden . In de vorm van een leuke quiz werden de jubilarissen aan ons voorgesteld met daarbij een aantal leuke foto’s uit de oude doos. De vier feestelingen werden in het zonnetje gezet waarbij zij het bondsinsigne opgespeld kregen. Voor Lambert Bischoff was er een prachtige oorkonde vervaardigd met vakmanschap in een zeer mooi handschrift door Jan Kerckhoffs.
Voor de vele verdiensten voor de harmonie is Lambert door het bestuur terecht benoemd tot erelid.

Na afloop van deze huldiging werd er onder het genot van een drankje nog lang nagekaart over deze feestelijke dag en over herinneringen uit het verleden van het korps. Maar ook werd reeds vooruit gekeken naar het aanstaande nieuwjaarsconcert dat plaats zal vinden op zondag 3 januari om 19.00 uur. De komende repetities staan in het teken van dit nieuwjaarsconcert dat de inwoners van Rothem en de omliggende kernen een sfeervol muzikaal programma zal bieden. Een belangrijk uitgangspunt is om samen met die bezoekers na afloop van het concert in een ongedwongen gezellige sfeer nader kennis te maken onder het genot van een goed glas wijn, bier of fris. Noteer alvast die datum in uw agenda. Belangrijk is een nieuwe start te maken met fris nieuw bloed, in de persoon van een nieuwe dirigent en een aantal jeugdige muzikanten die dan hun opwachting zullen maken.

Om terug te komen op zondag 22 november kan gesteld worden dat Rothem’s Harmonie kan spreken van een geslaagde familiedag in een sfeervolle lokaliteit waar we als harmonie goed ontvangen en verzorgd zijn door gastheer Math en zijn personeel.


Kerstbomenverkoop Rothem’s Harmonie.

Rothem’s Harmonie organiseert evenals in voorgaande jaren een kerstbomenactie.

De verkoop start op donderdag 3 december op het adres Heideweg 11 te Rothem.

U kunt bij hen terecht voor een groot assortiment kerstbomen waaronder de Nordmann, Pecia-Amorika ( Servische-spar ) Pecia Abies ( Fijn-spar) en de zeer naaldvaste Blauwspar.

Met of zonder kluit; het is maar wat u wenst.

Kom vrijblijvend langs en overtuigt u van de kwaliteit.

De verkooptijden zijn: maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 tot 18.00 uur. Op de zaterdagen van 09.00 tot 17.00 u. En dit zolang de voorraad strekt!

Draagt u Rothem’s Harmonie en drumband ook een warm hart toe koop dan bij ons uw kerstboom.

Graag willen wij nu al onder de aandacht brengen dat het nieuwjaarsconcert zal plaats vinden op zondag 3 januari om 19.00 uur in de “Koel”. Meer info later in de “Geulbode”.

Wij wensen U alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2010

Rothem’s Harmonie en drumband.

Nieuwe Directeur

Na de laatste proefrepetitie op donderdag 1 oktober heeft de sollicitatiecommissie het bestuur schriftelijk geadviseerd om Marc Bongers aan te stellen als muzikaal leider van het orkest. Het bestuur heeft besloten om het advies over te nemen en tot aanstelling van Marc over te gaan.


Afscheid directeur Peter Heynen

Aan het eind van het Eridonconcert bij uitspanning de Nachtegaal op 26 juli kondigde voorzitter Piet Janssen bij het publiek het aanstaande vertrek aan van directeur Peter Heynen. Tot afscheid werd de Fliegermars gespeeld welke door Peter gaandeweg tot lijflied van de harmonie verheven werd. De heer Heynen werd per 1 september 2004 aangesteld als muzikaal leider van het harmonieorkest. Hij is in de afgelopen 5 jaar in staat gebleken om invulling en verdere uitbreiding te geven aan de eerder in gang gezette trend naar hedendaagse muziekstijlen. De onder zijn leiding ingestudeerde muziekwerken gingen veelal in première tijdens de themaconcerten telkens gehouden op de eerste zondag van april. De aula van Scholengemeenschap Stella Maris was dan zijn domein, zijn muziektempel. Met zijn doorzettingsvermogen, gedrevenheid en passie is Peter in staat geweest zijn muzikale opvatting aan het corps over te dragen en uit te laten voeren. Tijdens de eerste repetitie na de vakantie op donderdag 3 september nam het corps met een klein concert officieel afscheid van haar directeur P.H.E.G. (Peter) Heynen. Piet Janssen dankte namens de vereniging Peter voor zijn bevlogen en inspirerend leiderschap in de afgelopen 5 jaar. Naast een bos bloemen werd hem een actiefoto op linnen van het orkest onder zijn directie aangeboden. Met een traktatie op koffie en Limburgse vlaai werd het afscheid bezegeld.

Eridonconcert bij de “Nachtegaal” op zondag 26 juli om 15.00 uur.

Het einde van het, zoals wij dat noemen, muzikaal jaar komt in zicht. Nog een keer flink aan de bak en dan gaan we uitrusten in afwachting van hetgeen ons het komend muzikaal jaar gaat bieden.

Dat flink aan de bak gaan doen wij deze maand op zondag 26 juli om 15.00 uur met het Eridonconcert op het terras bij uitspanning de “Nachtegaal”. Een idyllisch plekje in de vrije natuur aan de rand van het bos waar de vogels fluiten en waar het goed vertoeven is. Bij gunstige weersomstandigheden al jaren een muzikale voltreffer.Voor onze muzikanten is deze vertrouwde plek al jarenlang de afsluiting van het seizoen. Een seizoen met een aantal hoogtepunten, waarbij zeker het themaconcert van 5 april vermeld dient te worden. Een hoogstaand kunststukje voor een volle zaal. Ook nu hopen we weer vele muziekvrienden te mogen verwelkomen. Zeker gezien het gegeven dat het concert het afscheid betekent van onze dirigent Peter Heijnen, die na vijf mooie jaren het korps verlaat.

Laten we hopen dat Rothem’s Harmonie kan rekenen op uw aanwezigheid. Dan zorgen zij voor een onderhoudend muzikaal slot dat ons in de sfeer brengt om in deze mooie omgeving onder het genot van een drankje reeds een voorschot op de vakantie te nemen.

Namens Rothem’s Harmonie graag tot zondag 26 juli om 15.00 uur bij de “Nachtegaal”.

Deelname solistenconcours Geulle door leerlingen Rothem’s Harmonie.

Op zondag 22 maart j.l. organiseerde Harmonie st. Caecilia uit Geulle weer haar jaarlijkse solistenconcours. Dit jaar hadden 4 van onze leerlingen ingeschreven. Na een gedegen voorbereiding en de nodige zenuwen was het moment suprême aangebroken.

Audrey Bulté, Bo Maenen en Milou Stoffels speelden gezamenlijk een stuk op klarinet. Zij kwamen uit in de vierde divisie. De dames kwamen goed voor de dag en hun optreden werd uiteindelijk beloond met een eerste prijs met een puntentotaal van 83.

Als een van de laatste deelnemers van deze dag was het de beurt aan Lisa Reinders op trompet. Ook zij behaalde met een mooie uitvoering een eerste prijs met 85 punten.

Alle deelnemers ontvingen naast een herinnering van de deskundige jury een rapport waarin nog een aantal verbeterpunten werden aangegeven, zodat er de komende tijd gericht verder gewerkt kan worden. Uiteraard is dit resultaat een felicitatie waard voor onze jeugdige muzikanten die hebben laten zien maar vooral horen dat zij bij Rothem’s Harmonie genieten van een gedegen muziekopleiding.

Tot slot vanuit Rothem nog de complimenten aan de organisatoren van deze dag die de zaak, zoals we dat in Geulle gewend zijn, weer prima voor elkaar hadden.


Lambert Bischoff benoemd tot erelid van Rothem’s Harmonie en drumband.


Verleden week donderdag 16 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegde voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering werd de heer Lambert Bischoff met algemene stemmen benoemd tot erelid. In zijn toespraak loofde voorzitter Piet Janssen erelid Lambert voor zijn meer dan 60 jarig lidmaatschap en de bijzondere verdiensten voor de vereniging in die periode. Hiervoor is hij reeds eerder gehuldigd door Rothem’s Harmonie en ook door de muziekbond met een oorkonde onderscheiden. Vanwege gezondheidsredenen moest Lambert onlangs ophouden als actief muzikant. Toch blijft hij nauw betrokken bij de vereniging en is hij nog actief bij diverse activiteiten. Steeds een helpende hand waar nodig. Verder blijft hij een trouw bezoeker van de repetities. Verleden jaar kreeg Lambert Bischoff voor zijn inzet voor de gemeenschap nog het bloemetje van de week te zien in een van de edities van de Geulbode. Op een later tijdstip zal de harmonie nog een feestelijk tintje geven aan het erelidschap van Lambert Bischoff. Lambert hartelijk gefeliciteerd met deze benoeming namens het bestuur, directeur en leden van Rothem’s Harmonie en leden van de drumband.Themaconcert Rothem’s Harmonie 5 april 2009 Unexpected Beat

Het jaarlijks terugkerende themaconcert wordt georganiseerd door Rothem’s Harmonie met medewerking van haar drumband. Rothem’s Harmonie is van onschatbare waarde voor Rothem en staat onder leiding van Peter Heijnen. Vanuit historisch oogpunt gegroeid, is het korps altijd present bij de belangrijkste activiteiten van de gemeenschap. Datzelfde geldt voor Song of Joy, een jongerenkoor uit diezelfde gemeenschap onder de bezielende leiding van Ruud Smeets. Het koor repeteert op maandagavond en verzorgt zo’n 7 uitvoeringen in de kerk per jaar en de nodige optredens elders in de regio. Het repertoire bestaat o.a. uit top 40-pop songs.

Een band ontstaan uit gezelligheid met in de beginjaren muziek uit de jaren zestig en zeventig is de band No-Innocence. Momenteel een veel gevraagde band. Met de komst van de zangeres Els Nieuwenhuis is het repertoire uitgebreid en verjongd. Ook zij vervullen een belangrijke rol op deze unieke avond.

Naast de vaste kern bezoekers is de opzet van deze avond om het jongere publiek aan te spreken en is met name daarom gekozen voor deze artiesten. En wat verrassend, verfrissend en uniek in het bestaan van de harmonie is, is het gegeven dat het programma non stop doorgaat en gepresenteerd wordt door de “rappers” Joerie en Peter. Dit zijn hun namen in het dagelijks leven maar in de artiestenwereld bekend onder Jthag en Liquidfighter. Hiphop is hun grote liefde en in de zomer komt een volwaardige EP van hen uit.


Het is onmogelijk om hier het gehele programma te vermelden, maar we doen toch een greep uit de ongeveer 30 werken om het publiek alvast warm te maken voor deze avond. Huckleberry Finn Suite, Like the way I do, The rose, Disney Fantasy, Son of a preacher, Summertime blues. En de nummers Steady Beat en Samba de Janeiro gezamenlijk verzorgd door alle muzikanten van deze avond.

Het concert vindt zoals eerder aangekondigd plaats in Stella Maris te Meerssen om 19.00 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. In de voorverkoop kunnen kaarten gereserveerd worden bij Loe Reinders Ambyerweg 19 te Rothem en Hub Boesten Klinkenberg 22F te Rothem. Betaling geschiedt op de concertavond zelf. Het is ook mogelijk telefonisch of digitaal te bestellen bij vermelde personen: Loe Reinders met het telefoonnummer: 043-3648854 of digitaal: loe.reinders@home.nl en Hub Boesten met het telefoonnummer: 043-3647258 en digitaal: secretaris@rothems-harmonie.nl

De entree voor dit uitzonderlijke concert bedraagt 7 euro. Wij zien u graag terug op zondag 5 april.

Themaconcert 2009, zondag 5 april

Het begon allemaal met de uitvoering van een operaconcert in 1995 ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Rothem’a Harmonie. Herinneren wij ons ondermeer de uitvoeringen van the Fanthom of the Opera van Lloyd Webber, liederen uit La Forza del Destino van Giuseppe Verdi, Casta Diva uit de opera Normen van Vincenzo Bellini , het Soldatenkoor uit de opera Faust , waaraan soliste Olga Stöcker mezzoopraan en het Heugems mannenkoor medewerking verleenden en onder leiding stond van Jos Scheren.

14 Jaar later, anno 2009, probeert het corps uit Rothem nog steeds met bekende en met goed in het gehoor liggende muziek het luisterpubliek te boeien. Wat destijds begon met het operaconcert is thans geworden tot een themaconcert waaraan in de loop der jaren een groot aantal muziekgezelschappen en zangverenigingen meewerkten. Traditiegetrouw wordt het themaconcert telkens uitgevoerd in de uitverkochte aula van de scholengemeenschap Stella Maris in Meerssen . Dit gebeurt ook dit jaar weer en wel op zondag 5 april. Gelet op het succes en het innovatieve karakter van dit concert werd en wordt nog steeds het concept door andere verenigingen gekopieerd. Als u het themaconcert van Rothem’s Harmonie eens wilt zien en beluisteren noteer dit dan in uw agenda op zondag 5 april 2009.

Nieuwjaarsconcert Rothem's Harmonie zondag 4 januari

Het traditionele nieuwjaarsconcert in de Koel op zondag 4 januari 2009 aanvang 19.00 uur zal zoals gebruikelijk verzorgd worden door Rothem’s Harmonie waarbij ook de drumband haar bijdrage zal leveren. Zij zullen na de pauze een programma verzorgen geheel in het teken van de sfeer die ons rond deze dagen zo aanspreekt. Wij genieten elk jaar opnieuw van een concert dat ons vrolijk en met overtuiging het nieuwe jaar inluidt. In dit geval het jaar 2009.

Rothem’s Harmonie slaagt er steeds in om een gastvereniging uit te nodigen die het concert opent. Dit jaar is dat het muziekkorps St.Barbara uit de wijk Sanderbout gelegen in Sittard. Ook dit korps zal vergezeld worden door haar drumband. Een korps uit een andere regio zeker de moeite waard om te beluisteren.

Het concert is gratis te bezoeken in de Koel op het Pastoor Geelenplein te Rothem. Na afloop is er de traditionele dronk op het nieuwe jaar en wordt gezellig terug gekeken op het oude jaar en nieuwsgierig vooruit geblikt op hetgeen waarmee Rothem’s Harmonie ons gaat verrassen in het nieuwe jaar 2009. Wij verwelkomen u graag op deze sfeervolle avond in ons verenigingslokaal.

Familiedag Rothem’s Harmonie in teken van 215 jaar verenigingstrouw

Rothem’s Harmonie organiseerde op 9 november een heuse familiedag.

Tijdens deze activiteit, die begon met het opluisteren van de eucharistieviering, was de hele vereniging van jong tot oud bij elkaar om gezellig samen te eten en feest te vieren.

Het programma stond namelijk grotendeels in het teken van het huldigen van maar liefst zeven jubilarissen die gezamenlijk al 215 jaar (?!) trouw lid zijn van onze vereniging.

Uiteraard werden ze allemaal uitgebreid toegesproken door interim-voorzitter Piet Janssen en natuurlijk zijn ze vervolgens in de bloemetjes gezet.
Van links naar rechts stellen wij aan u voor:

1. Jan Kerckhoffs, maar liefst 50 jaar lid van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen.

In 1998 kwam Jan de Rothemse gelederen op tuba versterken en sindsdien is hij een niet te missen factor in onze vereniging. Hij bezoekt niet alleen trouw alle repetities, inclusief de bijbehorende verlenging, maar is ook altijd bereid om extra klussen, zoals schilderen, kalligraferen en tenten bouwen te doen. Verder zorgt Jan altijd voor een vrolijke noot, die zowel tijdens als na de repetities zeer gewaardeerd wordt.

2. Vervolgens Jon Heinrichs, 12½ jaar lid van onze vereniging. Jon ontwikkelde zich in korte tijd tot een zeer veelzijdig trompettist die velen heeft laten genieten van zijn mooie warme klanken. Hij studeert momenteel elders, maar is op belangrijke momenten altijd aanwezig om zijn partij mee te spelen.

3. Zijn vader Wim Heinrichs werd gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Wim is niet alleen een uitstekende fluitist, maar ook een verenigingsman pur sang. Jarenlang heeft hij als vrijwilliger veel energie gestoken in het opleiden van jonge muzikanten. Verder heeft hij als onderdirigent en lid van de muziekcommissie de muzikale koers van het orkest mede vorm gegeven.

4. Vervolgens werd ere-bestuurslid Jean Meertens gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Jean was jarenlang hét gezicht van onze drumband. Zolang zijn gezondheid het toeliet, was hij overal waar zijn tamboers waren.

5. Els Slangen is 40 jaar lid van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Zij kwam als meisje uit St.Joost via Frans Slangen (toen nog op vrijersvoeten) in het Zuid-Limburgse Rothem terecht. Samen werden ze een niet te missen spil in onze vereniging. Els vervulde meerdere functies binnen het orkest; ze speelde hoorn, trompet en is thans als allround slagwerker te bewonderen.

6. Samen met Tiny Winkens is Els de eerste vrouwelijke muzikant die de mijlpaal van het 40-jarig lidmaatschap van onze vereniging heeft bereikt. Klarinettiste Tiny heeft ook altijd meerdere taken verricht. Toen de vereniging de wens had om de bezetting uit te breiden met een basklarinet, is zij de uitdaging aangegaan om de gewone klarinet alleen op straat te spelen en het basregister te ondersteunen. Dit doet ze al meer dan 10 jaar op voortreffelijke wijze. Verder heeft Tiny meerdere extra taken verricht, waaronder het beheer van het muziekarchief.

7. Tenslotte werd Roland Heinrichs gehuldigd voor zijn 12½ jarig lidmaatschap. Net als neef Jon beschikt hij over Heinrichs-genen. Insiders weten dat dit -naast heel veel repeteren- uiteindelijk kan leiden tot een hoge dosis muzikaliteit. Ook Roland heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig muzikant, die niet alleen in de harmonie, maar ook in de bigbandwereld een flinke saxofoonpartij speelt. Ook Roland studeert elders, maar blijft regelmatig op het thuishonk terugkomen.

U ziet: Rothem’s Harmonie is een veelzijdige vereniging, waarin talenten in meerdere opzichten ontplooid kunnen worden.

DESIGNKAST VOOR VAANDEL ROTHEM’S HARMONIE

Tijdens het afgelopen communiefeest
heeft aan de Kruisdonk de
vertrouwde feesttent van Rothem’s
Harmonie gestaan. De harde kern van
Rothem’s Harmonie heeft met de nodige
zweetdruppels onder de broeiende zon
de tent opgebouwd. Voor het
uitlenen en opbouwen van de tent is
door Rothem’s Harmonie een deal
gesloten met interieurbouwer Jeroen
Slangen: de harmonie zou voor de
feesttent zorgen en de interieur­bouwer
voor een nieuwe kast voor het vaandel
van Rothem’s Harmonie. Dit vaandel is
gemaakt door mevr. Gorissen en is
in september 2005 officieel in gebruik
genomen door onze vereniging.
Dit gebeurde tijdens het spetterende
feestweekend in de in de tent Tussen
de Bruggen.We zijn reuze trots op deze prachtige vaandelkast en we nodigen u ook uit om als u eens in De Koel bent naar de kleine zaal te gaan om dit juweeltje te bewonderen.
Een bezoek aan het Nieuwjaarsconcert op zondag 4 januari 2009 (aanvang 19.00 uur) zou een uitstekende gelegenheid kunnen zijn.


Rothem’s Harmonie organiseert op zondag 9 november a.s. een familiedag.

Om 11.00 uur wordt
eerst de eucharistieviering
opgeluisterd. Daarna worden in
Auwt Rothem de nodige jubilarissen
in het zonnetje gezet:
Jan Kerckhoffs met maar liefst een
50-jarig lidmaatschap van de LBM is
op zijn bariton eentje van de harde
kern en een muzikale rots in de
branding. Wim Heinrichs, Tiny
Winckens en Els Slangen behoren
met hun 40 dienstjaren eveneens
tot de basis van Rothem’s Harmonie.
Naast muzikant zijn allen nog actief
achter de schermen. Als een
sneak-preview hebben we de harde
muzikale kern maar even op de foto gezet (vlnr Wim Heinrichs, Tiny Winckens, Els Slangen en Jan Kerckhoffs). Inmiddels zijn ook een aantal nakomelingen van de harde muzikale kern alweer 12,5 jaar lid van onze vereniging en dan bedoelen we Jon en Roland Heinrichs. Naast de harmonie is er ook de drumband en daar is Jean Meertens al 25 jaar een verdienstelijk lid.

Start Donateursactie en leerlingenopleiding Rothem’s Harmonie

Regelmatig kunt u genieten van allerlei festiviteiten die muzikaal worden opgeluisterd door Rothem’s Harmonie, waaronder bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, de Carnavalsoptocht, en de viering van de Eerste Heilige Communie. Daarnaast is Rothem’s Harmonie op tal van concerten te beluisteren.

Ook dit jaar willen wij weer een beroep doen op uw financiële steun, zodat u en uw (klein)kinderen nog lang mogen genieten van de muzikale klanken van Rothem’s Harmonie. Dit jaar wordt onze Donateursactie in de weken 34 en 35 (van maandag 18 augustus t/m 30 augustus) gehouden. Wij willen u vragen om onze vrijwilligers te ondersteunen met een mooie bijdrage.

De harmonie zit ook op het opleidingsfront niet stil, want het nieuwe seizoen voor de cursussen algemene muzikale vorming op Basisschool De Lindegaerd is weer begonnen.

De lessen zijn toegankelijk voor kinderen vanaf groep 5. Spelenderwijs leren de kids aan de hand van zingen en blokfluit spelen in een vogelvlucht de boeiende wereld van muziek maken kennen.

Na afloop van de introductiecursus is doorstromen naar de jeugdopleiding van Rothem’s Harmonie (voor blaasinstrumenten en slagwerk) of de muziekschool een koud kunstje.

De lessen vormen ook een goede aanvulling op het muziekonderwijs dat de school verzorgt; de basisschool zorgt ook voor de blokfluiten.

De lessen worden verzorgd door Helma Heinrichs, die gekwalificeerd is voor muziekonderwijs. Voor meer inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Hans Heinrichs (tel. 043-3652778) of via e-mail gjm.heinrichs@home.nl.

Rothem’s Harmonie organiseert “snuffeluurtje”

Op donderdag 19 juni a.s. is er in gemeenschapshuis De Koel om 19.00 uur een voorspeelavond van de leerlingen van Rothem’s Harmonie. Onze jongste lichting muzikanten zal dan laten horen welke muzikale vorderingen zij het afgelopen schooljaar gemaakt hebben.

Voor belangstellenden is dit een goede gelegenheid om alles te weten te komen over onze vereniging en de bijbehorende muziekopleidingen. Na de zomer starten nieuwe lessen. Kinderen kunnen beginnen met algemene muzikale vorming en daarna de keuze maken voor een blaas- of slagwerkinstrument. Nu vast meer weten? Mail naar Hans Heinrichs via gjm.heinrichs@home.nl .

Om 20.00 uur is er gelegenheid om kennis te maken met de harmonie. De leerlingen mogen dan voor het eerst meespelen. Ze werken dan samen met het orkest aan de muziekwerken die tijdens de zomerconcerten gespeeld worden. De resultaten zijn te horen op 3 en 6 juli a.s. Op donderdag 3 juli vindt er om 20.00 uur op het pleintje bij de Klinkenhof het eerste buitenconcert plaats. Zondag 3 juli strijkt het korps neer op het terras van de Nachtegaal. Vanaf 15.00 uur kunnen terrasbezoekers genieten van live muziek.

Rothem’s Harmonie benoemt Piet Janssen tot interim-voorzitter

Onlangs heeft u in dit blad kunnen lezen dat Loe Reinders na een ambtsperiode van acht jaar is afgetreden als voorzitter van Rothem’s Harmonie. Gelukkig zal Loe zich als regulier bestuurslid voor onze vereniging blijven inzetten. Het bestuur is bezig met het herverdelen van diverse taken. De eerste stap daarbij is het benoemen van een interim-voorzitter. Hij zal zowel binnen als buiten Rothem als eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken fungeren. In de bestuursvergadering van 14 mei jl. is Piet Janssen unaniem als interim-voorzitter naar voren geschoven. Aangezien Piet als regulier bestuurslid goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen onze vereniging, is de continuïteit bij hem in goede handen.

Gelet op de volle verenigingsagenda is deze continuïteit ook belangrijk. De komende weken kunt u Rothem’s Harmonie op meerdere fronten in actie zien:

Zondag 1 juni tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie

Donderdag 19 juni om 19.00 uur in de Koel: Open ouderavond
leerlingenopleiding

Zondag 29 juni optreden drumband tijdens festival Geulle

Donderdag 3 juli om 20.00 uur Platzconcert bij pleintje Klinkenhof

Zondag 6 juli om 15.00 uur concert bij de Nachtegaal

Uiteraard bent u van harte welkom nader kennis te komen maken met onze vereniging.

Rothem’s Harmonie zoekt meer vrienden (m/v)

Rothem’s Harmonie is de afgelopen weken druk bezig geweest met allerlei activiteiten.

Op zondag 6 april werd in een volle aula van scholengemeenschap Stella Maris het jaarlijkse Themaconcert gehouden. De formule “Atmosphères Phantastiques” stond garant voor een afwisselende muziekavond waarbij het publiek getrakteerd werd op muziek die het ene moment heel ingetogen was en het andere moment zeer theatraal werd neergezet. Dankzij de medewerking van het Guliks Mannenkoor was ook het vocale gedeelte in goede handen.

Het koor wist zowel alleen als ook samen met het harmonie-orkest het publiek te imponeren. Vooral het “In Taberna” uit de Carmina Burana was een indrukwekkend staaltje van hele moeilijke zang in combinatie met subtiele orkestbegeleiding.

“Atmosphères Phantastiques” gemist? Geen nood! Rothem’s Harmonie speelt hetzelfde programma nogmaals. Dit concert wordt a.s. zaterdag om 20.00 uur gehouden in het Asta cultuurcentrum in Beek.

Tijdens het themaconcert werd tevens het officiële startsein gegeven voor de actie “Vrienden van Rothem’s Harmonie”. Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, kan via een donatie van € 25 per jaar “Vriend van Rothem’s Harmonie” worden. Vrienden krijgen gratis toegang tot de concerten die we zelf organiseren en worden niet meer benaderd tijdens de donateursactie. Vriend worden kan via één van onze leden of onze secretaris (zie telefoon-nummer aan einde van dit artikel).

Tenslotte is er nog een belangrijke gebeurtenis in onze vereniging die hier niet onvermeld mag blijven. Op donderdag 10 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die voor de laatste keer onder het voorzitterschap van Loe Reinders plaatsvond. Gedurende acht jaar heeft Loe de voorzittersfunctie vol verve vervuld. In deze periode heeft de vereniging dankbaar gebruik mogen maken van zijn leidinggevende capaciteiten, uitgebreide netwerk en grote inzet. Als boegbeeld van onze vereniging heeft hij zowel binnen als buiten Rothem veel waardering gekregen voor de gedegen manier waarop hij zijn optredens als voorzitter voorbereidde en uitvoerde.

Loe maakte zijn aftreden al ruime tijd geleden kenbaar; desondanks was het moment zelf toch een vreemde gewaarwording. Tijdens de toelichting op zijn besluit om af te treden vermeldde Loe dat hij bij het aanvaarden van het voorzitterschap voor zichzelf besloten had zich voor maximaal twee termijnen beschikbaar te stellen. Verder constateerde Loe dat het goed is voor een vereniging als er na een aantal jaren gerouleerd wordt op bepaalde functies. Ook wordt het voor hem moeilijker om zijn vrijwilligerstaken te combineren met zijn drukke baan.

Met een mooie speech van secretaris Hub Boesten, een attentie en een warm applaus van de Algemene Ledenvergadering is Loe nu voorzitter af. Gelukkig heeft hij aangegeven dat hij zich als regulier bestuurslid voor onze vereniging wil blijven inzetten. Het bestuur zal de komende periode besteden aan het herschikken van diverse taken. Leden en bestuur buigen zich bovendien nog over de vraag: Wie wordt de nieuwe voorzitter van Rothem’s Harmonie? Het is een leuke, gevarieerde vrijwilligersfunctie voor mannen of vrouwen (ook dames kunnen voorzitter worden!) die hun kwaliteiten ook ná kantooruren willen inzetten en ontwikkelen. Meer informatie over de vacante voorzittersfunctie is te verkrijgen bij secretaris Hub Boesten (tel. 3647258). Indien u iemand op het oog heeft die mogelijk interesse heeft, kunt u dit ook doorgeven. Het bestuur zal uw tip op gepaste wijze behandelen.

Eerste try-out “Atmosphère Phantastiques” Rothem geslaagd

Zoals u eerder in dit blad heeft kunnen lezen, organiseert Rothem’s Harmonie op zondag 6 april om 19.00 uur haar jaarlijkse Themaconcert. Er wordt hard gewerkt om op deze avond een compleet verzorgd programma neer te zetten.De repetitie van donderdag 13 maart begon zelfs extra vroeg om alle puntjes op de “i” te kunnen zetten. Tijdens deze avond vond ook de eerste gezamenlijke repetitie met het Guliks Mannenkoor plaats.

We kunnen hier alvast verklappen dat het koor en de harmonie gezamenlijk twee nummers zullen brengen: “Some enchanted evening” uit de musical South Pacific en het moeilijke “In Taberna” uit de Carmina Burana. De Carmina Burana is een middeleeuws manuscript dat gevonden werd in een Beierse abdij. Het bestaat uit meer dan 200 liederen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Belangrijkste thema's van de liederen zijn de ontluikende natuur, kritiek op de wereldlijke en kerkelijke overheid en verheerlijking van het vrije leven.

De liederen zijn in de 12e en 13e eeuw geschreven door verschillende, onbekend gebleven dichters. De Carmina Burana zijn vooral bekend geworden in de muzikale bewerking van Carl Orff. Uiteraard zijn koor en orkest ook in verschillende samenstellingen apart te beluisteren.

Er zijn nog kaarten voor deze bijzondere avond te krijgen bij de voorverkoopadressen. Telefonisch reserveren kan via Hub Boesten (043-3647258) of Loe Reinders (043-3648854).

De kaarten kosten € 6 in de voorverkoop en € 7 aan de dagkassa. De zaal is i.v.m. alle noodzakelijke voorbereidingen pas om 18.30 uur geopend voor publiek

Rothem’s Harmonie start voorverkoop “Atmosphères phantastiques”

Rothem’s Harmonie organiseert op zondag 6 april a.s. haar jaarlijkse Themaconcert.

Dit keer wordt onder de noemer “Atmosphères phantastiques” een divers scala aan sprookjesachtige, melodieuze muziek uit alle windstreken gepresenteerd.

De voorverkoop voor dit concert, waarbij de gastrol is weggelegd voor het Guliks Mannenkoor, gaat nú van start!

Dit koor is ontstaan uit het zanggezelschap van de voormalige Daf-fabriek in Born. Het heeft onder leiding van dirigent Luuc Karsten een goede reputatie opgebouwd. De groep beheerst een zeer divers repertoire; zo worden er o.a. luchtige operettemelodieën en barbershopliederen gezongen. Barbershopliederen zijn afkomstig uit Amerika. Naar verluidt is het genre rond 1830 ontstaan in herenkapsalons, waar de wachtende klanten de tijd probeerden te doden door meerstemmige liederen te zingen.

Kaarten kosten in de voorverkoop € 6,- en aan de avondkassa € 7,-. Het concert wordt gehouden in de aula van scholengemeenschap Stella Maris. Deze biedt voldoende faciliteiten om het concert te voorzien van bijpassende beeld- en geluidseffecten. Natuurlijk is er vóór aanvang van het concert, in de pauze en na afloop voldoende gelegenheid om onder het genot van een drankje bij te praten met andere bezoekers.

Aangezien het nogal wat organisatie vergt om zo’n avond tot in de puntjes te laten verlopen, is de zaal i.v.m. diverse try-outs tot 18.30 uur niet voor publiek toegankelijk. Vanaf 18.30 uur kan iedereen in de grote zaal een fijne zitplaats uitzoeken.

Zeker zijn van een plaatsje? Reserveer nu uw kaarten via Hub Boesten (043-3647258) of Loe Reinders (043-3648854).

Start basiscursus muziek in Rothem

Basisschool De Lindegaerd en Rothem’s Harmonie hebben gezamenlijk een cursusaanbod ontwikkeld voor kinderen die willen kennis maken met muziek. Elke maandag wordt meteen na schooltijd de basiscursus gegeven. Instromen is op dit moment weer mogelijk.

De lessen zijn toegankelijk voor kinderen uit de groepen 5 en 6 (ook voor kinderen die geen leerling van De Lindegaerd zijn). Spelenderwijs leren de kinderen aan de hand van liedjes zingen, blokfluit spelen en dergelijke in een vogelvlucht de boeiende wereld van zelf muziek maken kennen.

Na afloop van de introductiecursus, die de rest van het schooljaar duurt, is doorstromen naar de jeugdopleiding van Rothem’s Harmonie (voor blaasinstrumenten en slagwerk) of de muziekschool (ook snaar- en toetsinstrumenten) een koud kunstje. De lessen vormen ook een goede aanvulling op het muziekonderwijs dat de school verzorgt; de basisschool zorgt ook voor de blokfluiten. De lessen worden verzorgd door Helma Heinrichs, die gekwalificeerd is voor muziekonderwijs. Voor 3 proeflessen wordt slechts € 10 in rekening gebracht; de hele cursus kost per half jaar € 65.

Voor meer inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Hans Heinrichs

(tel. 043-3652778) of via e-mail gjm.heinrichs@home.nl

De eerstvolgende gelegenheid om het harmonie-orkest te zien optreden is op zondag 6 april a.s. Dan wordt onder het motto “Atmosphères Fantastiques” het jaarlijkse Themaconcert georganiseerd. Meer hierover leest u de komende weken in de Geulbode.

Feestelijke huldiging jubilarissen Rothem’s Harmonie

Rothem’s Harmonie hield op 6 januari jl. een Nieuwjaarsconcert met een carnavalesk tintje.

De drumband, die door het 50-jarig bestaan in 2007 een druk jaar achter de rug had, opende op spectaculaire wijze met moeilijke slagwerkstukken. Na afloop van het succesvolle optreden bedankte voorzitter Loe Reinders interim-instructeur Eric Crauwels, voor velen beter bekend als de traiteur van Taverne De Ster, voor het enthousiasme waarmee hij de drumband door een turbulente concoursperiode heeft geleid. Drumband jubilarissen Sjo Vriezelaar en Kevin Jeurissen werden vervolgens gehuldigd vanwege hun 10-jarig lidmaatschap van de drumband. Tijdens zijn speech wees de voorzitter erop dat beide heren ruimschoots bewezen hebben dat ze over vele muzikale kwaliteiten beschikken én dat rasechte Maastrichtenaren kunnen aarden in het Rothemse. Eerder op de avond was dhr. America (voormalige huisarts) gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap als beschermheer.

Na het optreden van de drumband werd het podium vrijgemaakt voor de Wieker Hofzengers, die de zaal binnen een mum van tijd aan het sjoenkelen kreeg met heerlijke walsen met rasechte Maastrichtse teksten. Na de pauze bracht het harmonie-orkest onder leiding van Peter Heijnen muziek die sterk aan carnaval deed denken, waaronder de Fliegermarsch, plaatselijk beter bekend als de Vrijthofmars. Een koperkwintet, samengesteld uit eigen muzikanten, speelde een feestelijk “Ein Prosit” om de gebruikelijke nieuwjaarstoast in te luiden.

Tenslotte werden de jubilarissen van het harmonie-orkest gehuldigd. Klarinettistes Nathalie Jonas en Daphne Konings kregen beiden de zilveren bondsspeld uitgereikt. Beide dames zijn uitstekende solo-klarinettistes en vervullen daarnaast nog allerlei andere belangrijke taken.

Nathalie was jarenlang lid van de muziekcommissie, begeleidde de leerlingen en beheert nu het muziekarchief. Daphne is lid van de muziekcommissie en zit ook in de leerlingencommissie.


Aan het einde van de plechtigheden werd Lambert Bisschof (zie foto van de jubilaris in actie) gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van Rothem’s Harmonie. Een diamanten jubilaris is een niet alledaagse gebeurtenis voor een vereniging. In zijn speech stond de voorzitter dan ook uitgebreid stil bij de verdiensten van Lambert voor onze vereniging. Hij wees erop dat hij nog steeds het goede voorbeeld geeft door altijd aanwezig te zijn, zich recht door zee op te stellen en altijd de handen uit te mouwen te steken als er klussen voor de vereniging gedaan moeten worden. Zo was hij de weken voor kerstmis wederom druk in de weer bij de jaarlijkse kerstbomenactie van de Vriendenkring.

Rothem’s Harmonie heeft voor 2008 wederom een interessant activiteitenprogramma.

Het eerstvolgende optreden is:

Themaconcert in scholengemeenschap Stella Maris, zondag 6 april a.s.

Noteer deze datum alvast in uw agenda; informatie over het programma volgt!Start kerstbomenactie Vriendenkring Rothem’s Harmonie

De Vriendenkring Rothem’s Harmonie organiseert net als voorgaande jaren een kerstbomenactie. Vanaf maandag 3 december kunt u op de parkeerplaats van Autohandel Steef Pieters (vlak naast de Jumbo!) terecht voor een breed assortiment kerstbomen.

U kunt er terecht voor: Nordmann, Koreana, Pecea-Amorica en de zéér naaldvaste Blauwspar.

De verkooptijden (zolang de voorraad strekt): Maandag t/m vrijdag vanaf 13:00 tot 18:00 uur;

op de zaterdagen van 09:00 tot 17:00 u. Als extra service wordt uw boom binnen de kern Rothem gratis thuis bezorgd; daarbuiten wordt uw aanwinst tegen een kleine vergoeding keurig afgeleverd.

De opbrengst van de kerstbomenverkoop is uiteraard bestemd voor Rothem’s Harmonie. Dankzij dit soort acties is de vereniging in staat om het merendeel van haar activiteiten gratis toegankelijk te houden. De eerstvolgende gelegenheid voor een nadere kennismaking is het Nieuwjaarsconcert, dat op zondag 6 januari a.s. om 19.00 uur in gemeenschapshuis De Koel wordt gehouden. Tijdens een feestelijk programma wordt het nieuwe jaar muzikaal ingeluid. Samen met de Wieker Hofzengers wordt vooruitgeblikt op het carnavalsfeest, dat dan al bijna voor de deur staat. De Wieker Hofzengers staan al jaren garant voor heerlijke meezingers in ons eigen dialect; dat wordt dus sjoenkelen! Tijdens de avond, die in Rothem bekend staat als informeel nieuwjaarstreffen, is er voldoende gelegenheid om met onze jubilarissen het glas te heffen. Meer over onze jubilarissen en de verdere invulling van het programma leest u de komende weken in de Geulbode!

Nieuwjaarsconcert

zondag 6 januari 2008

Voor het tiende achtereenvolgende jaar vindt in de zaal van het gemeenschapshuis de Koel welke onlangs akoestisch sterk verbeterd is, het Nieuwjaarsconcert plaats. Voor dit concert wordt telkens een gastvereniging uitgenodigd variërend van zangkoren in verschillende samenstelling, blaasensembles, harmonie-/fanfareorkesten tot symphonische ensembles.

Steeds iets anders, telkens wat nieuws. Tijdens het komend concert zullen de mannen van de Wieker Hofzengers uit Maastricht hun opwachting maken en samen met de harmonie en de drumband het nieuwe jaar muzikaal inluiden. Het belooft een bijzondere avond te worden temeer omdat een aantal jubilarissen gehuldigd worden. Kevin Jeurissen en Sjo Vriezelaar zijn 10 jaar lid van de drumband. De dames klarinettisten Daphne van der Niet en Nathalie Jonas zijn al 25 jaar verbonden aan het harmonieorkest. Good old Lambert Bischoff heeft het gepresteerd om gedurende 60 jaar muzikant te zijn. Tot slot wordt de weledelgeleerde Heer dokter Em. America gehuldigd omdat hij gedurende 40 jaar beschermheer is. Uiteraard wordt deze muziekavond afgesloten met een traditionele toost op het nieuwe jaar.

Het concert begint om 19.00 uur.

Ensemble concert 6 oktober 2007

Traditiegetrouw werd ook dit jaar het ensembleconcert gehouden. Deze keer in de Synagoge aan de kruisstraat in Meerssen. Een schitterende locatie met een perfecte akoestiek om solistisch of in kleine bezettingen te musiceren. Het programma vermeldde 17 optredens, van eerste jaars in opleiding tot muzikanten met jarenlange ervaring, solisten en groepen in verschillende samenstellingen. Voor de jongste muzikanten was het de eerste keer dat ze optraden voor publiek. Rond half vijf in de namiddag meldden zich de eerste muzikanten. De spanning was op hun gezichten af te lezen. Voor een geheel bezette Synagoge verrichte Loe Reinders om vijf uur de aftrap met een welkomstwoord. Hans Heinrichs stelde de muzikanten voor en gaf toelichting op de uit te voeren werken. Alles kwam aan bod, modern en klassiek, van slagwerk tot piano, hoorn tot klarinet, van bastuba tot blokfluit en dwarsfluit in de meest verrassende combinaties. Het klarinettentrio Bo, Milou en Carla speelden werken van Boieldieu, Handel en Joep Wanders. Hoorniste Kim verraste het publiek met twee optredens op piano. De combinatie drie hoorns Sharon, Kim en Stephanie en Lisa op trompet was zeer speciaal. Uiteraard kwamen ook de blokfluiters Rowena, Rianne en Rick samen met docente Helma in actie. De klarinettisten Bo en Milou kregen begeleiding van Rachelle, Francois en Ricardo op slagwerk. Maria liet met de vertolking van een Medly van Abba horen dat ze goed op weg is in de voetsporen te treden van Jan Veen. Ervaren muzikanten uit het korps vormden de meest verrassende combinaties in duet, trio of kwartet. Verrassend was de combinatie bastuba / hoorn bestaande uit vader Ron en dochter Sharon Wolfs. Zij speelden Hofbabesjes van Ton Verhiel. Het publiek genoot volop. Nadat het hoornkwartet uit het korps het laatste optreden had verzorgd dankte de voorzitter de muzikanten voor hun muzikale prestaties en het aandachtige plubliek voor de opkomst. Ook dankte hij het bestuur van de Synagoge voor het beschikbaar stellen van de prachtige accommodatie. De organisatie Eveline, Carla en Hans had het weer goed voor elkaar.Concoursgang drumband Rothem’s Harmonie: Beleef het mee!

U heeft reeds in dit blad kunnen lezen dat de Drumband van Rothem’s Harmonie druk bezig is met de voorbereidingen voor het Spetterend Slagwerkfestival (zondag 14 oktober a.s.) en het bondsconcours (zaterdag 16 september a.s.) in Geleen.

Beide activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. De drumband moet op 16 september om 16.30 uur aantreden in sportcomplex Glanerbrook. Onder de bezielende leiding van Theo Jeurissen en Eric Crauwels hopen de tamboers daar een mooi resultaat neer te zetten.

Een belangrijke stap in de voorbereiding is een informele generale repetitie, die op zondag 9 september a.s. om 16.00 uur in gemeenschapshuis De Koel wordt gehouden.

De muzikanten reizen op de concoursdag gezamenlijk per bus richting Geleen.

Dankzij de financiële bijdragen van bouwbedrijf Carlos Gubbels, Garage van Lijf, Rijwielhandel JP Diederen, Uitspanning de Nachtegaal en Traiteur René Schroeders is het mogelijk om de hele groep op deze wijze aan het concoursavontuur te laten starten.

Er zijn nog enkele plekjes in de bus vrij voor supporters. U kunt meereizen door contact op te nemen met Wim Janssen (tel. 043 - 3643734 of janssen_wim@planet.nl.Start Donateursactie en leerlingenopleiding Rothem’s Harmonie

Regelmatig kunt u genieten van allerlei festiviteiten die muzikaal worden opgeluisterd door Rothem’s Harmonie, waaronder bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, de Carnavalsoptocht, en de viering van de Eerste Heilige Communie. Daarnaast is Rothem’s Harmonie op tal van concerten te beluisteren.

Ook dit jaar willen wij weer graag een beroep doen op uw financiële steun, zodat u en uw (klein)kinderen nog lang mogen genieten van de muzikale klanken van Rothem’s Harmonie. Dit jaar wordt onze Donateursactie in de week van 27 augustus t/m 7 september gehouden.
Wij willen u vragen om onze vrijwilligers te ondersteunen met een mooie bijdrage.

De harmonie zit ook op het opleidingsfront niet stil, want het nieuwe seizoen voor de cursussen algemene muzikale vorming op Basisschool De Lindegaerd is weer begonnen.

De lessen zijn toegankelijk voor kinderen vanaf groep 5. Spelenderwijs leren de kids aan de hand van zingen en blokfluit spelen in een vogelvlucht de boeiende wereld van muziek maken kennen.

Na afloop van de introductiecursus, die het hele schooljaar duurt, is doorstromen naar de jeugdopleiding van Rothem’s Harmonie (voor blaasinstrumenten en slagwerk) of de muziekschool een koud kunstje. De lessen vormen ook een goede aanvulling op het muziekonderwijs dat de school verzorgt; de basisschool zorgt ook voor de blokfluiten.

De lessen worden verzorgd door Helma Heinrichs, die gekwalificeerd is voor muziekonderwijs. Voor 3 proeflessen wordt slechts € 10 in rekening gebracht; de hele cursus kost per half jaar € 65. Voor meer inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Hans Heinrichs (tel. 043-3652778) of via e-mail gjm.heinrichs@home.nl.

50 jaar Drumband Rothem's Harmonie

Onze Drumband Rothem’s Harmonie werd in 1957 opgericht. In 2007 herdenken wij dus dat de geboorte 50 jaar geleden plaatsvond. Aan deze herdenking wordt op een bijzondere wijze invulling gegeven.

Eerst gaat de drumband op zondag 16 september 2007 op concours. In sporthal de Hananhof in Geleen treden de tamboers onder leiding van Eric Crauwels op in de tweede afdeling. Eric, uitbater en eigenaar van ”Taverne De Ster” in Rothem, is componist en gewezen instructeur van de verkenners band en een autoriteit in de slagwerkwereld.

In het kader van deze herdenking wordt op zondag 14 oktober 2007 een slagwerkspektakel georganiseerd. Dit spektakel vindt plaats in het gebouw van de Scholengemeenschap Stella Maris in Meerssen.

Alles over het slagwerkspektakel is via de homepage terug te vinden door te klikken op de tamboers.

Seizoensafsluiting Rothem’s Harmonie met Eridon Zomerconcert

Traditiegetrouw staat de junimaand voor de muzikanten van Rothem’s Harmonie in het teken van diverse activiteiten in de eigen gemeenschap. Op zondag 10 juni had het harmonie-orkest de eer om de collega’s van Harmonie St.Agnes uit Bunde in De Koel te mogen ontvangen voor het Rozengaard so-concert. Het werd een bijzondere middag, want in het benauwde gemeenschapshuis (i.v.m de onheilspellende weerberichten was de organisatie noodgedwongen naar een binnenlocatie uitgeweken) wisten zowel de muzikanten van Rothem als die van Bunde hun beste muzikale beentje voor te zetten.

Het gastoptreden van St.Agnes zorgde voor veel luisterplezier. In een daverend programma waarin adembenemende solo-optredens afgewisseld werden door fraaie orkestpassages, wisten de muzikanten van dhr. Jacques Claessen het Rothemse publiek van begin tot eind te boeien. St.Agnes bracht wervelende swing muziek, waardoor het even leek of er niet een harmonie, maar een uitgebreide big band op het podium plaats genomen had.

Ook Rothem’s Harmonie bracht een gevarieerd programma. Na afloop verklaarde dirigent Peter Heijnen dat hij uiterst tevreden was over de progressie en inzet van zijn muzikanten.

De Bundense collega’s complimenteerden hem met het feit dat hij met deze compacte bezetting tot een dergelijk fraai optreden in staat was. U heeft dit seizoen nog één kans om de harmonie in actie te zien.

Op zondag 1 juli a.s. wordt het seizoen in stijl afgesloten met het Eridon Zomerconcert. Vanaf 15.00 uur strijkt het orkest neer op het terras bij Uitspanning de Nachtegaal. Daar zal de harmonie een zomers concert verzorgen, waarbij iedereen van harte welkom is. Bij slecht weer wordt het concert helaas afgelast.

Verder kunt u nog voor de zomervakantie kennismaken met de opleidingsmogelijkheden binnen de vereniging. Op donderdag 28 juni a.s. is gemeenschapshuis De Koel vanaf 19.15 uur toegankelijk voor iedereen die hierover meer wil weten.

Ook in het nieuwe seizoen organiseert Rothem’s Harmonie weer allerlei activiteiten. Zo wordt op 14 oktober a.s. het jubileum van onze drumband op grootse wijze gevierd met een grandioos slagwerkspektakel. Het programma van deze dag zal later uitgebreid in dit blad worden toegelicht; noteer deze dag alvast in uw agenda!

Harmonie StAgnes te gast op Rozengaard so-concert

Rothem’s Harmonie organiseert op zondag 10 juni a.s. het jaarlijkse concert van de samenwerkende muziekverenigingen van Groot Meerssen. Vanaf 15.00 is iedereen van harte welkom op de speelplaats van basisschool de Lindegaerd aan het Pastoor Geelenplein in Rothem. Het concert, dat dankzij de medewerking van bloemisterij De Rozengaard uit Maastricht gratis toegankelijk is, belooft voor jong en oud een gevarieerde muzikale matinee te worden.

Rothem’s Harmonie vindt het uiterst plezierig om dit zomerconcert samen met St.Agnes te mogen verzorgen. Dit harmonie-orkest heeft onder leiding van Jacques Claessens namelijk een uitstekende reputatie opgebouwd. De dirigent zal zelf de te spelen werken toelichten.

Het volledige programma kunnen we hier nog niet verklappen, maar we kunnen wel alvast een tipje van de sluier oplichten. St.Agnes brengt o.a. “Medusa” van Robert Finn. Dit werk vertelt het mysterieuze verhaal van de gelijknamige Afrikaanse slangengodin die door iedereen gevreesd werd. In het stuk zijn fragmenten uit de lichte- en filmmuziek verwerkt, waardoor het absoluut geen zware kost is. Ook de rest van het programma van de Bundense muzikanten past uitstekend in een zomermiddagconcert. Wat te denken van enkele populaire fragmenten uit de “Wizzard of Oz?” Er is ook aan de kids gedacht; voor hen wordt speciaal een medley uit de Disneyfilms gespeeld.

Het optreden van Harmonie St.Agnes wordt voorafgegaan door dat van Rothem’s Harmonie.

Het orkest, dat onder leiding van Peter Heijnen een thuiswedstrijd speelt, brengt enkele hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Tijdens het themaconcert “A Love Story in Concert”, dat onlangs in een volle aula van het Stella Maris College werd gehouden, oogstte de ouverture “Marinarella” veel lof. De afgelopen weken is hard gewerkt om de uitvoering van het stuk verder te perfectioneren, waardoor het publiek gegarandeerd heerlijk kan dagdromen. In het programma is ook gedacht aan de jonge luisteraars: zo wordt er een waar circus opgevoerd waarin clowns, wilde dieren en spannende acts centraal staan.

Bij zwoele zomermiddagconcerten hoort uiteraard een koud getapt biertje. Er is gezorgd voor voldoende cateringfaciliteiten, zodat u onder het genot van een drankje gezellig kunt napraten.

“A Love Story in Concert” van Rothem’s Harmonie samen met Odeon.

'T was weer geweldig!!!!

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen dit tot een succes te maken.Odeon te gast bij “A Love Story in Concert” van Rothem’s Harmonie

-voorverkoop kaarten loopt voorspoedig-

Rothem’s Harmonie organiseert op zondag 1 april a.s. haar jaarlijkse themaconcert in Scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen. De zaal gaat open om 18.30 uur en het concert begint om 19.00 uur.

Ook dit jaar is de vereniging er weer in geslaagd om een bijzondere gastact te boeken. Dit jaar werkt de bekende Vocal Groep “Odeon” uit Maastricht mee om het thema liefde muzikaal invulling te geven. De groep staat onder leiding van Jacqueline Nelissen en vierde onlangs het 25-jarig jubileum met een bijzonder concert in de Bonbonnière.Odeon heeft zich toegelegd op het zingen van popachtige liedjes in allerlei talen.

Het optreden van de groep is niet alleen een lust voor het oor, maar ook voor het oog.

Elk nummer wordt namelijk voorzien van een passende choreografie. Het koor is tijdens het themaconcert zowel a capella als samen met de harmonie te bewonderen. Natuurlijk wordt hier niet het gehele repertoire verklapt, maar u zult in elk geval muziek van Elton John en bekende musicalnummers te horen krijgen.

Rothem’s Harmonie presenteert zich tijdens het concert in vol ornaat; dat betekent mét drumband. Het thema liefde is van alle tijden en daarom is de muziek die deze avond gespeeld wordt dat ook. Diverse stelletjes, waaronder Romeo & Julia en Tony & Maria, nemen u mee op een tocht vol romantiek, hartstocht én drama. De algehele muzikale leiding van de avond is in handen van onze dirigent Peter Heijnen. Zoals gebruikelijk, is ook de entourage volledig aangepast aan het thema. Dat betekent dat u en uw geliefde in de pauze kunnen genieten van romantische hapjes!

De voorverkoop voor dit mooie concert is inmiddels gestart en verloopt voorspoedig.

Er zijn nog kaarten telefonisch te reserveren bij Hub Boesten (043-3647258) of Loe Reinders (043-3648854). De entree is € 5 per persoon in de voorverkoop en € 6 in de zaal.

“A Love Story in Concert” werd mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Provincie Limburg.

Themaconcert 2007 Rothem’s Harmonie in teken van lentekriebels.

-Start voorverkoop kaarten!-

De muzikanten van Rothem’s Harmonie zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het Themaconcert 2007. Dit wordt op zondag 1 april a.s. gehouden in de aula van Scholengemeenschap Stella Maris. De zaal gaat open om 18.30 uur; de aanvang van het concert is 19.00 uur.

Trouwe bezoekers weten dat er altijd een rode draad door dit bijzondere avondje uit loopt.

Dit jaar kunt u onder de noemer “Romeo & Julia, A Love Story in Concert” heerlijk dagdromen bij allerlei soorten romantische muziek. Ook dit jaar is de vereniging erin geslaagd bijzondere gasten te boeken voor deze avond. De bekende vocalgroep Odeon uit Maastricht is uitgenodigd om samen met de harmonie invulling te geven aan hét liefdesverhaal aller tijden. De groep staat onder leiding van Jacqueline Nelissen en zingt volledig a capella. Op het repertoire staan hele uiteenlopende nummers, die telkens in een geheel eigen versie gezongen worden. Natuurlijk zal ook de harmonie zelf weer uitpakken met gevarieerd repertoire; de romantiek wordt zowel in de klassieke als in de moderne variant op de bühne gebracht.

Meer weten over deze gezellige avond? In de Geulbode van volgende week volgt een uitgebreidere toelichting op het programma. Kaarten kosten in de voorverkoop € 5

(€ 6 aan de zaal) en u kunt ze alvast telefonisch reserveren via Hub Boesten (043-3647258)

of Loe Reinders (043-3648854). Het aantal kaarten is beperkt; snel reserveren is dus gewenst.

Tussen alle voorbereidingen voor het Themaconcert door, hebben onze jeugdleden ook nog hard gewerkt voor hun optreden tijdens het Solistenconcours van Harmonie St.Ceacilia in Geulle. Op zondag 4 maart hebben onze meiden daar hun muzikale vorderingen laten beoordelen met mooie resultaten als gevolg. Klarinettistes Bo Maenen en Milou Stoffels mochten ’s middags het spits afbijten en behaalden beiden een mooie 1e prijs met 73 punten.

Audrey Bulté vertolkte de bekende klarinetsolo “Chrysalis” en behaalde hiermee 80 punten (1e prijs). Lisa Reinders behaalde met haar trompetsolo een 1e prijs met 84 punten en sleepte hiermee ook nog de 2e plek in haar afdeling in de wacht. Sharon Wolfs trad tweemaal op. Haar eerste optreden was solo; haar hoornoptreden met “Western Scenes” leverde 82 punten en dus ook een 1e prijs op. Later op de avond speelde ze met Kim Magnee en Stephanie van Zandvoort (de laatste is lid van de fanfare van Ulestraten) ook nog het hoorntrio “My Buddy”. Het overtuigende optreden van de dames werd door de jury beloond met 82 punten. Aangezien nog altijd het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” geldt, zijn wij als vereniging heel blij met deze enthousiaste inzet van onze meiden. Jongens zijn trouwens ook van harte welkom; wie durft?!Op de foto van lnr: Lisa Reinders, Audrey Bulté, Kim Magnee, Stephanie van Zandvoort en Sharon Wolfs.

Rothem’s Harmonie toast op jubilarissen.

Op zondag 2 januari jl. werd in een gezellig druk gemeenschapshuis het Rothemse Nieuwjaarsconcert gehouden. De hele avond had een feestelijk tintje; bij de ingang werd de toon meteen gezet door een lange rode loper en een persoonlijke nieuwjaarswens door enkele bestuursleden. Het muzikale gedeelte van de avond was zeer gevarieerd.

Koperkwintet Amice Musea trakteerde het publiek op hoogstaande brassmuziek.

Het gezelschap, bestaande uit 5 top amateur-muzikanten, schuwde echter ook het lichtere genre niet en liet op uiterst verzorgde wijze enkele bekende Beatles liedjes horen.

Vervolgens werd de bühne vrijgemaakt voor een uniek experiment: de tamboers van onze drumband hadden samen met hun collega’s van Kurkapel Falcoburgia enkele zeer moeilijke moderne slagwerkstukken ingestudeerd. Onder de bezielende leiding van instructeur Maarten Bremen, die zijn vuurdoop voor eigen publiek had, wist de groep van zo’n 20 muzikanten het publiek te boeien met opzwepende Amerikaanse ritmes en talloze effectinstrumenten. Voorzitter Loe Reinders constateerde later die avond terecht dat de jongens letterlijk en figuurlijk alles uit de kast hadden gehaald!

Na de pauze was het harmonie-orkest aan de beurt. Ook dirigent Peter Heijnen had tal van opvallende effecten in zijn programmering opgenomen. Zo veranderde het korps in een handomdraai in een circus-orkest mét bijpassende outfits dat onder de gedreven woorden van spreekstalmeester Emmy van der Putten naar hartelust allerlei grappen en grollen uithaalde. Ook het moeilijke werk werd niet geschuwd; met de ouverture “Marinarella” konden de muzikanten op het puntje van hun stoel gaan zitten om het klassieke nieuwjaarstintje aan het concert te geven.

Zoals gebruikelijk, werd ook dit jaar de traditionele Rothemse Nieuwjaarstoast uitgebracht.

Deze werd speciaal opgedragen aan onze jubilarissen Marc Herben (12 ½ jaar bij de drumband, niet op de foto), Danny Jongen (25 jaar klarinettist, links op de foto) en Hein van der Putten (maar liefst 50 jaar klarinettist (!) en actief als concertorganisator).

Voorzitter Loe Reinders roemde o.a. de inzet van Hein van der Putten bij de themaconcerten. Hij is inmiddels al weer zeer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende editie, die op 1 april a.s. in scholengemeenschap Stella Maris wordt gehouden.

Geslaagd uitstapje jeugd Rothem's Harmonie

Zaterdag 2 december heeft de jeugd van Rothem's Harmonie genoten van het uitstapje.
De jeugd werd om 10 uur bij Els en Frans Slangen verwacht.
Ze waren uitgenodigd voor een heuse koetsentocht door het Limburgs landschap van ongeveer 25 km, met de koetsen van de fam. Slangen en de fam. van der Putten.
Els verzorgde de jeugd tijdens de lunchpauze met lekkere warme chocolademelk, waarbij de slagroom zeker niet ontbrak.
Onder toeziend oog van de ervaren menners mochten de kinderen zelf de teugels ter handen nemen. Dit was voor hun een hele ervaring.
Eenmaal thuis (bij de fam. Slangen) aangekomen werd de jeugd nog eens getrakteerd op lekkere frietjes met toebehoren.
Alle jeugdige leden vonden deze dag zeker voor herhaling vatbaar.
Een oprecht woord van dank aan Els en Frans en de fam. van der Putten is hier zeker op zijn plaats.

Drumband Rothems harmonie kan nog schitteren

Mannen we hebben genoten en de mensen die stonden te kijken ook.

Op zondag 10 september organiseerde de Limburgse bond van Tamboerkorpsen een streetparade in Maastricht in het kader van de dag van de blaasmuziek. Onze eigen drumband had al lang geleden ingeschreven voor dit evenement, maar gezien de perikelen rondom de deelname aan het concours was er bij de leiding toch enige spanning. Wat heeft het afmelden met de mannen gedaan? Zijn ze nog gemotiveerd genoeg om te schitteren? Vragen die op de zondag met een dikke voldoende beantwoord werden. Onder leiding van onze tamboer-maître Theo Jeurissen en aangevulde met Daphne en Mia van de Gele Rijders trokken wij door de druk bezette straten van Maastricht. Door omstandigheden konden wij echter het nieuwe vaandel niet mee laten gaan langs deze hordes publiek. Achteraf nog extra jammer. Maar dit mocht de pret niet drukken. Het applaus was links en rechts niet van de lucht. Theo ging nog rechter lopen en onze manschappen deden er nog een schepje bovenop. De bestuursleden moesten even wennen aan al dit enthousiasme en nog meer aan de tempowisselingen. Tiger drums , binario en wat nog iets meer zei klonken in de druk bezette straten weer als vanouds. Om maar een Maastrichts woord te gebruiken " om sjevraojen van te kriege" Door de Grote Staat en als eindpunt de Markt ,waar onder veel belangstelling van de notabelen het hele gebeuren een passend einde vond.Nieuwe Drapeau

Toen na de viering van het 75 jarig
bestaan in 1995 de nieuwe uniformen waren gekocht restten er nog een aantal toenmalige guldens. Dit door de gemeenschap opgebracht geld moest een bestemming krijgen. Omdat ook toen al het huidig vaandel aan vervanging toe was werd tijdens het feest besloten om op termijn een nieuw vaandel aan te schaffen en het resterend bedrag als startkapitaal hiervoor te reserveren. Het besluit was snel genomen, de realisatie heeft meer dan tien jaar op zich laten wachten. Het eindresultaat mag er echter zijn.

Een nieuwe drapeau zoals in vroegere jaren. Uitgevoerd in rood fluweel, goudkleurig geborduurd met in top het ornament, de lyra, het vignet van de vereniging.

De drapeau, het kroonjuweel van Rothem’s Harmonie en drumband.

Zondag 3 september 2006 werd tijdens de druk bezochte eucharistieviering van 11.15 uur welke werd opgeluisterd door het harmonieorkest de nieuwe drapeau door Pastoor Quadvlieg ingezegend. Aansluitend marcheerde het korps, voorafgegaan door de nieuwe drapeau en in haar midden beschermheer dokter E.M. America, naar de feesttent van de Vriendenkring Rothem’s Harmonie op de weide bij de gebroeders Otten Tussen de Bruggen. Bij huisnummer 7 aan de Klinkenberg werd een korte stop gehouden en werd José Gorissen door voorzitter en secretaris opgehaald om met haar familie in te treden in het korps.

De presentatie en de overdracht van de drapeau aan vaandeldrager Jos Tumulero vond onder grote publieke belangstelling plaats. In zijn toespraak dankte voorzitter Loe Reinders maakster José Gorissen voor haar geheel belangenloze werkzaamheden. Met ontelbare borduursteekjes, en heel veel zorg en toewijding heeft José gezorgd voor een juweel dat zijn weerga niet kent aldus de voorzitter. Rothem’s Harmonie is met recht trots op deze prachtige drapeau. Jos zal hem met zorg en gepaste trots tijdens concerten en optredens dragen. Als blijk van waardering en met luid applaus werd José het lidmaatschap van verdienste toegekend. Het harmonieorkest en de drumband zorgden voor een klinkende muzikale hulde.

Rothem’s Harmonie sluit seizoen af met Eridon Zomerconcert

Rothem’s Harmonie is bezig met de laatste activiteiten voor de grote vakantie. Afgelopen zondag trok de vereniging in vol ornaat, dus met de traditionele schellenbomen, in de Sacramentsprocessie naar het rustaltaar bij Kruisdonk. De route was dit jaar fors ingekort, om zo meer mensen in de gelegenheid te stellen om mee te lopen. Deze formule bleek geslaagd, want er waren meer mensen bij het rustaltaar aanwezig dan gebruikelijk. Aangezien het toch nog wat inspanningen vergde om in de hitte mét pet, dikke uniformjas en de soms zware instrumenten héél langzaam te lopen, smaakte de door het kerkbestuur aangeboden consumpties na afloop opperbest.

De laatste repetitie van het seizoen wordt zoals gebruikelijk op donderdagavond in gemeenschapshuis de Koel gehouden. Tijdens deze sessie zal alles gericht zijn op het eerste Eridon Zomerconcert. Dit wordt op zondag 3 juli a.s. om 15.00 uur gehouden bij Uitspanning De Nachtegaal. Rothem’s Harmonie heeft de oude traditie om het muzikale jaar bij de Nachtegaal af te sluiten, weer in ere hersteld. Tijdens het concert krijgen de nachtegaals in het bos gezelschap van oosterse vogeltjes, Engelse hippies en circusartiesten. Hoe dit afloopt? Directeur Peter Heijnen, bestuur, muzikanten én ons aanstormend talent nodigen u uit om dit zelf te komen aanschouwen!

Rothem’s Harmonie geeft zomerse openluchtconcerten

Ook dit jaar sluit Rothem’s Harmonie het muzikale seizoen weer af met twee zomerse openluchtconcerten. Zoals gebruikelijk, trekt het orkest ook dit jaar erop uit om een Rothemse buurt te trakteren op een gevarieerd optreden. Op donderdag 22 juni a.s. strijken de muzikanten onder leiding van Peter Heijnen neer op het parkeerterrein van tandarts Stegen Aan de Gapert. Daar krijgt het publiek vanaf 20.00 uur een compilatie van het afgelopen muzikale seizoen te horen. Alle hoogtepunten van de drukbezochte concerten passeren nogmaals de revue.

Op zondag 25 juni a.s. zal de vereniging in vol ornaat, dus met schellenbomen, deelnemen aan de Sacrementsprocessie. Het orkest speelt ook in de mis, die om 10.00 uur begint.

De echte afsluiter van het seizoen is het eerste Eridon Zomerconcert, dat op zondag 2 juli om 15.00 uur wordt gehouden op het terras van Uitspanning De Nachtegaal. De firma Eridon, gevestigd Beekstraat 52 te Meerssen, heeft dit populaire concert “geadopteerd”, waardoor de bedrijfsnaam aan deze activiteit is verbonden. Tijdens dit concert wordt nog éénmaal alles uit de kast gehaald om het publiek te laten genieten van mooie muziek.

Uiteraard zijn beide concerten gratis toegankelijk.

Spaaractie Super de Boer te Meerssen

Vanaf mei 2006 is door Super de Boer Meerssen een actie gestart om de verenigingskassen te spekken. De actie duurt minimaal 1 jaar.

Wanneer er boodschappen gedaan worden bij deze supermarkt ontvangt men voor iedere besteding van € 10,00 een sticker. Krijgt u deze niet, vraag er dan om!!

U ontvangt tevens een spaarkaart waarop u de stickers kunt plakken. Een volle spaarkaart (20 stickers) vertegenwoordigt een waarde van € 1,00. De volle spaarkaarten kunnen bij de ingang van de super in de daarvoor bestemde brievenbussen gedeponeerd worden, liefst in de brievenbus van Rothem’s Harmonie.

Wanneer u geen spaarkaart heeft, kunt u de sticker (net als een volle spaarkaart) ook deponeren in de voor onze vereniging bestemde brievenbus. De penningmeester van onze vereniging maakt onze brievenbus regelmatig leeg.

Let op: stuur als consument geen spaarkaarten naar de stichting BEB, deze zijn dan namelijk niet geldig!

Dus, als u boodschappen doet bij Super de Boer van Hout te Meerssen, stickers aannemen, deze op een spaarkaart plakken of deponeren in de brievenbus van Rothem’s Harmonie. Alvast heel veel dank.

Rothem’s Harmonie toont vormbehoud tijdens Geulvalleitreffen

In het weekend van 12 t/m 14 mei hebben zowel de drumband als de harmonie deelgenomen aan de 42ste editie van het Geulvalleitreffen in Schin op Geul. Het evenement is een goede gelegenheid voor muziekverenigingen om zich te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige.

De harmonie mocht op vrijdagavond het spits afbijten. Op het programma stonden optredens van Harmonie Amicitia Vilt (3e divisie), Harmonie Kur Kapel Falcobergia (4e divisie) en Harmonie Meerssen (5e divisie). Ons orkest moest als voorlaatste op de bühne plaatsnemen en kwam net als Vilt uit in de 3e divisie.

De inspeelmars “Promenade” bood de gelegenheid om even te wennen aan de akoestiek van de zaal, die ook als sportaccommodatie gebruikt wordt. Daarna was het tijd voor de te boordelen werken. Directeur Peter Heijnen opende met de “Chinese Folksuite” van Warn Barker. Dit werk werd ook gespeeld op het themaconcert “Van Balkan tot Beijing”, dat onlangs in een volle zaal van Stella Maris werd gehouden. Daarna was het tijd voor “Carnaval de Binche” van Charles Michiels; waarbij tamboers van onze drumband samen met het harmonie-orkest zorgden voor passend muzikaal vuurwerk.

Jurylid Norbert Nozy beoordeelde de uitvoering van beide werken met het predikaat “ruim voldoende”. Aangezien afdelingsgenoot Vilt dezelfde beoordeling kreeg, kan gesteld worden dat het harmonie-orkest nog steeds op een vergelijkbaar niveau musiceert dan andere verenigingen in dezelfde afdeling. Als men bedenkt dat Rothem’s Harmonie daarnaast ook vernieuwende concerten voor een groot publiek organiseert en altijd aanwezig is bij festiviteiten in de eigen gemeenschap, kan dat in deze tijd een knappe prestatie genoemd worden.

Het drumbandfestival stond voor de zondag geprogrammeerd. Tijdens het defilé marcheerden de tamboers uiterst strak achter tamboer-maître Theo Jeurissen aan. De jurering werd verzorgd door Jo Zinzen; die bijna tussen de korpsen door liep om te controleren of de rijen wel écht recht waren. Het verzorgde optreden van onze drumband werd later niet voor niets beloond met het predikaat “goed”.

Vervolgens moest de drumband aantreden voor het concertoptreden. Heel spannend, want de groep stond voor de eerste keer op de bühne met de onlangs benoemde instructeur Maarten Bremen. Hij doorstond zijn vuurdoop met verve: de vertolking van de marsen “Joko” en “Moon Jumper” was goed voor een predikaat “ruim voldoende”. Al met al was het optreden van de drumband een goede eerste stap op weg naar het bondsconcours op 17 september a.s.

Zowel de drumband als het harmonie-orkest zullen de komende weken herhaaldelijk optreden. De eerste gelegenheid om de vereniging in actie te zien, is de communieviering op 21 mei a.s. Verder staan er dit seizoen nog o.a. twee openluchtconcerten, de processie en diverse drumbandfestivals op het programma.

Rothem’s Harmonie presenteert “Van Balkan Tot Beijing” op DVD

Op zondag 2 april werd in een drukbezette aula van scholengemeenschap Stella Maris het

5e Themaconcert van Rothem’s Harmonie gehouden. De bezoekers werden vanaf het allereerste begin meegevoerd naar de Oriënt. Het begon al bij de ingang: daar stond het leerlingenensemble in glanzend gele kimono’s klaar om de gasten te ontvangen met Chinese melodieën.Vervolgens startte de concertavond, die vol verrassingen zat. De eerste was de opening zelf, waarbij de drumband onder leiding van Theo Jeurissen het orkest en het publiek meenam op een voettocht naar de oorsprong van het riviertje Drina in de Balkan. Het programma werd gepresenteerd door Emmy van der Putten, die voor deze gelegenheid in kleurrijke Russische klederdracht was gekleed.

Vanuit Drina werd de reis vervolgd richting Moskou. Door middel van het 1e deel van “Moskou Cheryomushki” werd in een razendsnel tempo de hectiek van deze wereldstad uitgebeeld. De muziek werd perfect ondersteund door audiovisuele beelden van de metropool.

Vervolgens was de bühne voor onze gasten, het Maasland Kozakkenkoor uit Grevenbicht.

Door hun kozakkenoutfit, natuurlijk met bijpassende zwarte bontmutsen, wisten zij onder leiding van Bert Ramakers meteen het authentieke Russische sfeertje op de bühne te brengen. Het koor bracht diverse bekende en minder bekende melodieën, waarbij vooral de prachtige lage stemmen een lust voor het oor waren.

Directeur Peter Heijnen raakte halverwege de 1e helft van het concert de weg kwijt en kwam ineens in Japan terecht. Daar voerden orkest en drumband gezamenlijk “Men’s Dance” uit, waarbij de door de firma Adams beschikbaar gestelde Chinese trommen en gong een extra dimensie aan het geheel toevoegden. Gelukkig kon de drumband het verdwaalde reisgezelschap weer op het juiste pad brengen. Dit gebeurde door een film van een stoomtrein perfect te begeleiden naar het volgende station op het Russische platteland.

In de zaal was zowel de temperatuur als het sfeertje inmiddels te typeren als “Siberisch warm” en was het tijd voor een rustmoment. In de pauze werd de stemming vastgehouden door de heerlijke Chinese hapjes die Eric Crauwels van Taverne de Ster gratis serveerde. In een mum van tijd vlogen de satés, Chinese garnalen en het oosterse stoofvlees over de toonbank, waarna de dorst gelest kon worden aan de bar. Dankzij het harde werk van een grote afvaardiging van vrijwilligers uit de Vriendenkring kon iedereen na de gongslag weer tijdig en opgefrist in de zaal zitten voor het vervolg van de reis door de Oriënt.

Koor en harmonie voerden samen “Kolj Slavjem” uit, waarbij Jon Heinrichs op schitterende wijze de trompetsolo vertolkte. Het hilarisch hoogtepunt van dit gedeelte was ongetwijfeld de ode van het Maasland Kozakkenkoor aan de wodka, met in de hoofdrol een dronken priester die werd vertolkt door Ton Keulen.

Na afloop dankte voorzitter Loe Reinders iedereen die keihard voor dit concert gewerkt had. Natuurlijk zijn dat alle muzikale leiders, maar ook de technische crew van Stella Maris, “project-manager” Hein van der Putten, presentatrice Emmy en alle mensen die de catering verzorgden. Verder zijn er nog tal van leden die veel werk achter de schermen verricht hebben. De jongste leden van onze vereniging traden nog een keer voor het voetlicht als Chinese bloemenmeisjes.

Het bovenstaande artikel biedt onvoldoende ruimte om een compleet beeld te geven van deze geslaagde concertavond, waar nog lang over nagepraat werd. De hartverwarmende reacties van het publiek zijn aanleiding voor een uitgave van het concert op DVD. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail inschrijven via: 043 - 365 65 40 of pcw.kools@home.nl.

De kosten bedragen € 7,50 en kunnen bij levering worden voldaan.

Veel tijd om bij te komen van de reis naar het Verre Oosten is er niet; de vereniging is alweer druk bezig met de voorbereidingen voorvolgende activiteiten, waaronder de Dodenherdenking (4 mei), het beoordelingsconcert van de Geulvallei (12 mei in Schin op Geul), en de communieviering (21 mei).Finale kaartverkoop “Van Balkan tot Beijing”

Rothem’s Harmonie is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het Themaconcert 2006, dat op zondag

2 april om 19.00 uur wordt gehouden in de aula van scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen.

Tijdens de laatste repetities wordt hard gewerkt om de muziek van harmonie, drumband en het Maasland Kozakkenkoor onder de noemer “Van Balkan tot Beijing” samen te smeden tot één geheel. De technische crew van Stella Maris zal ook een steentje bijdragen aan de muzikale reis door het Verre Oosten.

Insiders weten te vertellen dat er ook dit jaar weer allerlei leuke verrassingen in het programma zitten. Verder is er veel aandacht besteed aan de entourage rondom de optredens. Alle ingrediënten voor een leuk avondje uit zijn dus volop aanwezig!

Velen hebben zich reeds verzekerd van een plekje in de zaal; er zijn nog enkele kaarten te koop. Wie dit niet wil missen, kan nog telefonisch kaarten reserveren bij Hub Boesten (043-3647258) of Loe Reinders (043-3648854). Kaarten kosten in de voorverkoop € 5,-- en in de zaal € 6,--.

Muzikanten Rothem’s Harmonie succesvol op LBM-concours

Op zaterdag 11 maart jl. trok een grote delegatie van Rothem’s Harmonie richting Nieuwstadt voor het alom bekende Elsene-solistenconcours. Spannend was het zeker, want niemand minder dan Leon Adams en Fried Dobbelstein zaten in de jury. Zou het lukken om met mooie resultaten huiswaarts te keren?

Klarinettiste Laura Koster moest het spits afbijten met haar vertolking van “Chrysalis “ van Gustave Langenus. Haar fraaie optreden werd beloond met een eerste prijs (83 punten).

Vervolgens was de bühne voor Lisa Reinders (trompet), die met een knappe vertolking van “Mars (Polka Petite)” van Edwin Franko Goldman een eerste prijs met 84 punten wist binnen te slepen. Audrey Bulté haalde met de bekende klarinetsolo “Mount Vernon Menuet” (ook van Gustave Langenus) eveneens een eerste prijs met 81 punten.

Kim Magnee speelde het 1e deel uit een hoornconcert van Mozart; ook zij kreeg een 1e prijs met 80 punten. Amber de Vrede (klarinet) speelde het “Roccoco Concerto” van Juriaan Andriessen op virtuoze wijze en werd hiervoor beloond met een eerste prijs (81 punten).

Sharon Wolfs speelde het 2e deel uit het hoornconcert van Mozart en kreeg voor haar gedurfde interpretatie 83 punten.

Wilt u het jonge talent van onze vereniging eens in actie zien? De eerstvolgende gelegenheid is het themaconcert “Van Balkan tot Beijing” op zondag 2 april a.s. Tijdens dit concert, dat om 19.00 uur in de aula van scholengemeenschap Stella Maris begint, zullen zij een bijzondere rol vervullen.

Kaarten zijn nu nog te reserveren in de voorverkoop via Hub Boesten (043-3647258) of

Loe Reinders (043-3648854). De kaarten ontvangt u dan tijdens de concertavond tegen het gereduceerd tarief van € 5,-- per stuk.

Rothem’s Harmonie start voorverkoop “Van Balkan tot Beijing”

Rothem’s Harmonie is druk bezig met de voorbereidingen van het themaconcert 2006, dat op zondag 2 april a.s. in de aula van scholengemeenschap Stella Maris wordt gehouden.

Vaste bezoekers weten inmiddels dat de vereniging tijdens deze avonden alles uit de kast haalt om een bijzonder avondje uit te organiseren.

Onder de noemer “Van Balkan tot Beijing” wordt de bezoeker meegenomen op een spannende reis naar de Oriënt. Het harmonie-orkest speelt onder leiding van Peter Heijnen bekende en minder bekende melodieën uit Rusland, China en Japan. Tijdens de rit worden beelden opgeroepen van dansende leeuwen, lampionnenoptochten en strijdende krijgers bij de stad Xian, die aan het einde van de zijderoute ligt.

Onderweg zult u ook kennismaken met de vrolijke én de melancholische kanten van het leven in de Russische dorpen en steden. Naar aanleiding van de vele positieve reacties uit het publiek zal de drumband ook dit keer samen met het harmonieorkest optreden. Natuurlijk treden de tamboers onder leiding van Theo Jeurissen ook “solo” op.

Net als voorgaande jaren is de organisatie er in geslaagd om een gastoptreden te boeken dat perfect in het thema past. Het Maasland Kozakkenkoor uit Grevenbicht zal het authentieke Russische sfeertje op de bühne brengen.

De groep staat onder leiding van Bert Ramakers en treedt op in de originele kledij. Het repertoire bestaat uit allerlei Slavische melodieën, die grotendeels á capella gebracht worden. Het koor heeft hiermee een uitstekende reputatie opgebouwd en heeft o.a. opgetreden met het beroemde Trio St.Petersburg (bekend o.a. van concert met André Rieu.)

Tenslotte kunnen we vast mededelen dat ook de hele entourage rondom het concert zich afspeelt in Oosterse sferen. Wie wil weten hoe dit precies wordt ingevuld, kan het beste zelf komen kijken!

Kaarten kosten in de voorverkoop € 5; de zaal is open vanaf 18.30 uur. Wie zeker wil zijn van een plaats, doet er goed aan om telefonisch kaarten te reserveren bij Hub Boesten (043-3647258) of Loe Reinders (043-3648854).

De kaarten ontvangt u dan tijdens de concertavond tegen gereduceerd tarief.Workshops Rothem’s Harmonie op basisschool De Lindegaerd

Rothem’s Harmonie is er voor alle leeftijden, dus ook voor de kids op de basisschool. Samen met de medewerkers van De Lindegaerd wordt op speelse wijze invulling gegeven aan enkele workshops algemene muzikale vorming. Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met de bouwstenen van muziek en diverse instrumenten.

Tijdens de eerste sessies, die gepland zijn op de vrijdagen 27 januari

en 3 februari, zullen de jongens van de drumband laten zien en horen hoe veelzijdig moderne slagwerkgroepen zijn. De workshop is interactief; de kinderen kunnen dus letterlijk zelf aan de slag en zullen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Later in het schooljaar volgen ook nog lessen over blaasinstrumenten.

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in het bespelen van een instrument worden uitgenodigd om nader kennis te komen maken. Uiteraard is de opleiding van Rothem’s Harmonie ook toegankelijk voor kinderen die een andere school dan De Lindegaerd bezoeken.

Rothem’s Harmonie zet jubilarissen in ’t zonnetje

Op zondag 8 januari jl. werd in de Koel in Rothem het Nieuwjaarsconcert van Rothem’s Harmonie gehouden. Tijdens het evenement, dat inmiddels te boek staat als de officieuze Nieuwjaarsreceptie van de Rothemse gemeenschap en telkens een bomvol gemeenschapshuis oplevert, huldigde voorzitter Loe Reinders drie jubilarissen vanwege hun grote verdiensten voor onze vereniging.

Hun jubileumfeest werd ingeluid met een spetterend optreden van de drumband. Instructeur Theo Jeurissen kwam ook ditmaal met een noviteit: zijn tamboers speelden in duo’s op één trom! Elke tamboer speelde met één hand en de andere helft van het duo moest ervoor zorgen dat de antwoord-roffel precies op tijd was. Geen makkelijke klus, maar de mannen van onze drumband wisten alles perfect te timen. Bijzonder was ook de samenwerking van de drumband met een ensemble van harmoniemuzikanten in een variatie op de “Little Drummerboy”.

Vervolgens verzorgde gastvereniging St. Caecilia Ransdaal een gevarieerd optreden, waarin zowel plaats was voor traditionele als moderne liederen. Na de pauze werd het podium vrijgemaakt voor het harmonieorkest, dat diverse vrolijke dansnummers ten gehore bracht. Vooral de marsen die het korps samen met de drumband uitvoerde, vielen erg in de smaak bij het publiek.

Onder het genot van een glas champagne werden onze jubilarissen uitgebreid in het zonnetje gezet. Els Konings ontving voor haar 12,5 jarig lidmaatschap de vermiljoenen bondsinsigne. Haar verdiensten voor de vereniging liggen op velerlei terreinen; zo heeft ze jarenlang het penningmeesterschap vervuld en is ze muzikaal actief op slagwerk.

John van der Coelen kreeg voor zijn 50-jarig lidmaatschap de gouden speld met één zirkoon opgespeld. Gedurende zijn muzikale loopbaan heeft John zich ontwikkeld als een veelzijdig klarinettist, die ook lange tijd in het gerenommeerde korps Petrus & Paulus in Wolder een forse partij heeft meegeblazen. Daarnaast staat John altijd paraat als er iets extra’s gedaan moet worden; zo heeft hij in de jaren ’70 lange tijd diverse bestuurstaken op zich genomen.

Al van Oerle is maar liefst 60 jaar lid van Rothem’s Harmonie! Veel jubilarissen luisteren vaak een beetje verlegen naar de speech van een voorzitter, zo niet Al. Hij sprak het publiek zelf met verve toe en haalde herinneringen op aan vervlogen tijden. Als een volleerde buuttereedner trakteerde hij de zaal op diverse anekdotes, waaronder die over het kortste concert uit de geschiedenis van onze vereniging.

Na deze mooie terugblik op onze rijke verenigingshistorie is het alweer tijd om vooruit te kijken naar het volgende muzikale piekmoment: het Themaconcert, dat op zondag 2 april wordt gehouden in Stella Maris. Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt om ook hier weer een bijzondere avond van te maken.

Vier Kerst en Nieuwjaar met Rothem’s Harmonie

Muziek levert een belangrijke bijdrage aan de gezelligheid rond de feestdagen; Rothem’s Harmonie organiseert daarom ook dit jaar sfeervolle activiteiten rond de feestdagen.

Op Eerste Kerstdag kunt u om 10.00 uur de herdertjesmis bezoeken; deze wordt opgeluisterd door het aanstormend talent van onze vereniging. Menig muzikant heeft tijdens deze viering zijn of haar debuut voor publiek gemaakt en ook dit jaar hebben de blokfluitleerlingen en het leerlingenensemble keihard gewerkt om de juiste kerstsfeer uit de instrumenten te toveren.

Verder zijn de voorbereidingen voor het Nieuwjaarsconcert, dat wordt gehouden op 8 januari a.s., in volle gang. Vaste bezoekers weten dat dit concert door de bijzondere ambiance een van de hoogtepunten uit ons verenigingsjaar is. Zoals gebruikelijk zijn er voor dit concert gasten uitgenodigd; dit jaar zal het gemengd koor uit Klimmen-Ransdaal het vocale gedeelte voor haar rekening nemen. De drumband en het harmonieorkest zullen zowel apart als gezamenlijk een bijzonder swingend programma brengen. Na afloop van het muzikale gedeelte is het tijd om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar én op onze jubilarissen, die op gepaste wijze worden gehuldigd.

Het is bekend dat het Nieuwjaarsconcert erg goed bezocht wordt; de laatste jaren zijn de stoelen zelfs niet aan te slepen! Het concert begint om 19.00 uur; wie zeker wil zijn van een goede zitplaats zorgt dat hij of zij tijdig in gemeenschapshuis De Koel is…

Programma Nieuwjaarsconcert 8 Januari 2006 aanvang 19.00 uur

Drumband Rothem’s Harmonie o.l.v. instructeur Theo Jeurissen

Scottish Pride; Richard Joosten

Moon Jumper; Leon Kamp

Variations on a little drummer boy

Gemengde zangvereniging St. Caecilia Ransdaal o.l.v. Pascal Hollander
Pianiste Linda Smolenaers

Vom Himmel hoch, o Englein komt; bew. Norbert Feibel

The Little drummer boy; bew. M. Theunissen

Più non si trovana; W.A. Mozart

Lascia Ch’io Pianga; G.F. Händel

Lied van de vrijheid uit "Renaldo";bew.H. van der Laan

Sunrise, sunset muz: J. Bock, tekst: S. Harnick; arr: M. Cornelissen

Uit "Abba forever" Fernando; Benny Anderson Stig.Anderson en Bjorn Ulvaeus

Uit "Abba forever" Mamma mia; Benny Anderson Stig.Anderson en Bjorn Ulvaeus

"Mien leef Limburg";tekst: J. Bertholet, muz:L. Van Weersch

pauze

Rothem’s Harmonie o.l.v. Peter Heijnen

Carnaval de Binche met drumband; Charles Michiels

Vaudeville Suite(1,2,3,5); Pi Scheffer

Chinese Folksuite DL 1,2,5; Warren Barker

Sinatra in Concert; arr. Jerry Nowak

Ballad for Tenor Saxophone and Band; Sam Daniels

Huldigingen jubillarissen

Al van Oerle 60 jaar lid

John van der Coelen 50 jaar lid

Els Konings-Dullens 12 ½ jaar lid

Marching Through America (met drumband); arr. R. BeckDrukke novembermaand voor Rothem’s Harmonie en drumband.

Voorafgaande aan de maand november 2005 werd er links en rechts wat gekreund en gesteund binnen het korps. Dit gezien de vele activiteiten die op de kalender stonden. Achteraf mogen we stellen dat het allemaal zeer goed verlopen is en dat onze leden zich zonder uitzondering van hun beste kant hebben laten zien.

De maand november begon voor ons eigenlijk al op zondag 30 oktober, Allerheiligen. Tijdens de middagdienst werd samen met het Kerkelijk Zangkoor st. Caecilia de mis muzikaal opgeluisterd. Aansluitend werden er op het kerkhof tijdens de rondgang langs de graven enkele andante's gespeeld, hetgeen toch altijd weer een speciale, plechtige sfeer oproept. Dit alles speelde zich af onder een strakblauwe hemel met zomerse temperaturen.

Op uitnodiging van Harmonie de Gele Rijders uit Maastricht werd op 6 november een concert verzorgd in de aula van het st. Maartenscollege te Maastricht. De aanwezige muziekliefhebbers zagen, maar vooral hoorden een goed musicerende Rothem’s Harmonie. Uitgevoerd werden enkele werken uit het repertoire van afgelopen jaar, maar ook enkele nieuwe werken werden voor de eerste keer gespeeld. Na afloop was een warm applaus het loon voor een goed concert.

Sinds vele jaren werd st. Maarten niet op 11 november ingehaald, maar op 12 november. Uiteraard waren het Harmoniekorps en drumband present voor de muzikale omlijsting. Vele kleine Rothemenaren hadden met hun ouders de weg naar de Koel gevonden alwaar gestart werd voor een lampionnenoptocht door Rothem. Eindpunt was zoals altijd het voetbalveld van v.v. RVU. Hier werd het st. Maartensvuur ontstoken en konden de dorstige kelen even gelaafd worden.

Op 19 november werd het traditionele st. Caeciliafeest gevierd. Voorafgaande aan de feestavond werd een speciale mis opgedragen. Dit jaar stond deze mis in het teken van de afsluiting van het 85-jarig bestaan. Als gastkoor tijdens deze dienst was aanwezig mannenkoor de Geulklank uit Valkenburg. Zowel Harmonie als de Geulklank zorgden voor een prachtige eucharistieviering, met als apotheose de gezamenlijk uitvoering van het stuk “Landerkennung” van Grieg. Gezien het ovationele applaus na afloop van de dienst bleek dat de aanwezige kerkgangers genoten hadden. Uiteraard zijn we ook dank verschuldigd aan meneer pastoor voor zijn bereidwillige medewerking. Na de mis kon het feest losbarsten in café Auwd Rothem. De feestgangers hebben kunnen genieten van een leuke competitie m.b.v. allerlei spellen. Ook het buffet werd in rap tempo paraat gemaakt. Wellicht overbodig, maar toch waard om te vermelden is dat het bierverbruik in café Auwd Rothem deze avond hoger lag dan op een normale zaterdagavond.

Op diezelfde zaterdag 19 november moesten onze jeugdige leden Sharon, Kim en Lisa ook nog aantreden voor het solistenconcours van federatie de Geulvallei in Valkenburg. De dames kweten zich uitstekend van hun taak en behaalden alle drie een mooie eerste prijs.

Op zondag 20 november moesten we om 13.30u. weer aantreden, want Sint Nicolaas zette voet aan wal in Rothem. Om klokslag 14.00u. waren we Tussen de Bruggen alwaar de Sint in zijn rijtuig achter ons aansloot. Onder de vrolijke muzikale klanken van Harmonie en drumband werd naar de Koel getogen alwaar de Sint ook bij binnenkomst een serenade werd gebracht.

Tot slot van de maand november werd op zaterdag 26 november naar de studio in Stein afgereisd om de muziek van “Landerkennung” van Grieg in te spelen. Dit deden wij op verzoek van mannenkoor de Geulklank die van hetzelfde stuk de zang zullen verzorgen. Bedoeling is dat er medio 2006 een CD uitkomt waarop e.e.a. te beluisteren is. Voor vele muzikanten was dit het eerste bezoek aan een heuse opnamestudio. Aangezien alles feilloos geregistreerd wordt moest een aantal passages wat vaker gespeeld worden. Maar rond 16.30u. was iedereen tevreden en konden we, weer een ervaring rijker, huiswaarts keren.Kortom een drukke maand waar we als vereniging met voldoening op kunnen terug kijken.

Live-opname Jubileummis Rothem’s Harmonie bij RTME Meerssen

Zaterdag 19 november a.s. staat de jaarlijkse St.Ceaciliamis van Rothem’s Harmonie in het teken van het 85-jarig jubileum. Achter de schermen is er hard gewerkt om er iets bijzonders van te maken. Reeds eerder maakten wij bekend dat Mannenkoor Geulklank medewerking verleent aan deze viering. Zij zingen de vaste gezangen uit de “Missa in honorem Sancti Frederici” van Joseph Gruber. Dit koor, dat onder leiding staat van Arno Kerkhof, heeft tot in de verre omtrek van thuisbasis Valkenburg naam gemaakt met haar mooie warme klanken.

De dienst, waarvoor iedere muziekliefhebber wordt uitgenodigd, begint om 19.00 uur.

Na afloop kunt u nagenieten van “Landerkennung” van Grieg, dat door het koor en het orkest (onder leiding van Peter Heijnen) gezamenlijk wordt uitgevoerd. U kunt zelf oordelen of de uitvoering al rijp is om digitaal vereeuwigd te worden. Op 26 november moet alles namelijk perfect op cd komen te staan! Kritische luisteraars die er nog eens rustig voor willen gaan zitten, stemmen zondag 20 november af op RTME Meerssen. Onze lokale zender laat namelijk vanaf 11.00 uur fragmenten uit de mis horen! Het tijdstip van de uitzending komt voor onze leden goed uit, want het zal op de jaarlijkse feestavond mogelijk laat worden. Bovendien staat iedereen ’s zondags om 13.30 uur weer paraat om St.Nicolaas in te halen.

Kortom; de leden van Rothem’s Harmonie zitten niet bepaald stil!

Grandioos slotakkoord jubileumjaar Rothem’s Harmonie

Het feit dat Rothem’s Harmonie dit jaar 85 jaar bestaat, is gelukkig niet ongemerkt voorbij gegaan. Zo vierde heel Rothem én veel oud-inwoners het eerste weekend van september gezellig feest in de tent Tussen de Bruggen. De vereniging heeft daarna ook niet bepaald stil gezeten, dat bewijst de drukke activiteitenagenda van de komende maand.

Op zondag 6 november a.s is het harmonie-orkest te gast bij de Gele Rijders in Maastricht.
Het optreden staat zoals gebruikelijk onder leiding van Peter Heijnen en start om 15.00 uur in de aula van het St.Maartenscollege aan de Noormannensingel.

Op zaterdag 19 november a.s. speelt het korps om 19.00 uur de jaarlijkse St.Ceaciliamis.
Dit jaar wordt het een heel bijzondere viering, omdat niet alleen Rothem’s Harmonie, maar ook Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg een aantal liederen ten gehore zal brengen.

Aangezien dit een zeer gerenommeerd koor is, loont het echt de moeite om in de kerk te komen luisteren! Bij het Themaconcert “Nostalgie aan de Geul”, dat vorig jaar in Valkenburg werd gegeven, is tussen beide verenigingen een bijzonder prettige samenwerking ontstaan. Eén van de hoogtepunten van dat concert was het theatrale “Landerkennung” van Grieg.

De gezamenlijke uitvoering van dit werk is zo goed in de smaak gevallen dat Geulklank Rothem’s Harmonie uitgenodigd heeft om dit in de vorm van een professionele cd-opname te vereeuwigen! Op 29 november a.s. duiken de zangers en muzikanten de studio in. Na de mis krijgt u vast een voorproefje, want dan is de “try-out”. Het eindproduct wordt in pas mei 2006 gepresenteerd.

Tussen de concerten, extra repetities en cd-opname door is Rothem’s Harmonie uiteraard gewoon present bij de intochten van St.Maarten (12 november) en Sinterklaas (20 november).Geslaagd optreden drumband Rothem’s Harmonie.

Op zondag 11 september j.l. heeft de drumband van Rothem’s Harmonie met veel succes deelgenomen aan de jaarlijkse Marsparade te Valkenburg. Deze parade viel dit jaar samen met de Dag van de Blaasmuziek, zodat een bonte mengeling van korpsen uit geheel Limburg aan de start stond.

De drumband mocht als eerste korps van de Federatie de Geulvallei aan de rondtocht door Valkenburg beginnen. Het weer bij vertrek was goed en veel toeschouwers hadden dan ook de weg weten te vinden. Onder de bezielende leiding van Theo Jeurissen hebben onze tamboers zich van hun beste kant laten zien. Enthousiast applaus viel hun dan ook regelmatig ten deel.

Er werd een gevarieerd programma gebracht waarin veel tempowisselingen waren opgenomen. Voor een aantal meelopende bestuursleden was het even wennen, maar ook hier geldt “oefening baart kunst”. M.n. tijdens het laatste gedeelte van de route richting “de Kei” stonden de toeschouwers rijen dik. Ook werd hier door de notabelen het defilé afgenomen. Dat we goed voor de dag waren gekomen bleek wel uit het feit dat na afloop de vraag kwam of onze drumband nog een extra show wilde geven. Uiteraard werd hier door Theo en zijn tamboers graag gehoor aan gegeven.

Kortom een geslaagde middag waarin de drumband Rothem’s Harmonie onze vereniging op meer dan uitstekende wijze heeft vertegenwoordigd. Tevens dank aan de gastspelers die ons op deze middag hebben geholpen.CD-opname

Verleden jaar heeft onze vereniging in samenwerking met de mannen van Geulklank en de dames van Con Vivo in de Polfermolen het themaconcert "Nostalgie een de Geul" uitgevoerd.

Een van de uitgevoerde werken met Geulklank was Landerkennung van Grieg.

Geulklank heeft Rothem’s Harmonie gevraagd om dit werk nogmaals met het mannenkoor uit te voeren voor cd-opname. De presentatie van deze CD vindt plaats op zaterdag 20 mei 2006.

Nieuw vaandel

Een lang gekoesterde wens zal binnen niet al te lange tijd in vervulling gaan. Rothem’s Harmonie krijgt een nieuw verenigingsvaandel! Nadat José Gorissen in overleg met het bestuur gezorgd heeft voor het ontwerp is ze gedurende enkele jaren heeeeeeel veel uurtjes bezig geweest met borduren. Elk detail is door middel van borduursteekjes vastgelegd.

Inmiddels is het vaandel op enkele kleine afwerkingen na klaar. Het wordt - is - een juweel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de draagconstructie. Het nieuwe vaandel wordt t.z.t. op passende wijze aan het korps aangeboden en aan de gemeenschap Rothem gepresenteerd.

Brengen van serenades

Een van de taken die Rothem’s Harmonie zich ten doel stelt is het muzikaal
opluisteren van speciale gebeurtenissen die zich in ons dorp voordoen.
Naast de “normale”speciale evenementen als optocht, processie, communieviering,
intocht Sint Nicolaas en de st. Maartensoptocht wordt met “speciale”
gelegenheden gedoeld op bijvoorbeeld een 50-jarige bruiloft (of meer)
of een honderdste verjaardag.
Wij willen er op wijzen dat het bij een dergelijke gelegenheid mogelijk is om
de harmonie te vragen voor het brengen van een muzikale hulde. Want laten
we eerlijk zijn, waar een feest is is muziek.
Als een dergelijk verzoek ons bereikt wordt alles op alles gezet om aan dit
verzoek te kunnen voldoen. Alleen in de maanden juli en augustus kan dit wel
eens wat moeilijker zijn i.v.m. de vakantie.
Het zal echter duidelijk zijn dat we als Harmonie wel een uitnodiging willen
ontvangen,omdat we ons uiteraard niet zelf willen inviteren.
Daarnaast is het zo dat een dergelijk verzoek ons tijdig (liefst enkele maanden
voor de festiviteit) dient te bereiken, , zodat de muzikanten rekening kunnen
houden met de geplande datum. Aan het brengen van een muzikale hulde zijn
geen kosten verbonden. Dit aanbod geldt alleen voor de inwoners van
Rothem en Weert, of voor die mensen die hun hele leven in ons dorp gewoond
hebben en recentelijk verhuisd zijn (bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis elders).
Een verzoek voor het brengen van een serenade kunt u indienen bij onze voorzitter
Loe Reinders (043-3648854) of bij onze secretaris Hub Boesten (043-3647258).

Rothem’s Harmonie verzorgt zwoele zomerconcerten

Zoals gebruikelijk sluit Rothem’s Harmonie het muzikale seizoen af door middel van een tweetal buitenconcerten. Het eerste is op donderdag 30 juni om 20.00 uur op de speelplaats van basisschool De Lindegaerd in Rothem. Verder is het concert bij de Nachtegaal wegens succes geprolongeerd; dit keer is gekozen voor een matinee op zondag 3 juli om 15.00 uur.

Bij beide concerten kunt u genieten van het beste wat Rothem’s Harmonie u het afgelopen seizoen te bieden had. Alle hoogtepunten van de drukbezochte nieuwjaars- en themaconcerten passeren nogmaals de revue. Zo worden alle grote Beatles-hits nog eens ten gehore gebracht en worden ook de kids niet vergeten met een hippe K3 medley. Het totale programma geeft een goede indruk van de veelzijdigheid van het orkest, dat zich het afgelopen seizoen goed ontwikkeld heeft onder de bezielende leiding van directeur Peter Heijnen. De muzikanten kunnen na de zomerconcerten dan ook genieten van een welverdiende vakantie.

Rothem’s Harmonie heeft het afgelopen seizoen wederom bewezen dat muziek maken een zinvolle en plezierige manier van vrijetijdsbesteding is voor jong en oud. Interesse om mee te komen doen? Kom eens kijken naar een van onze concerten.

Rothem’s Harmonie scoort in uitwedstrijd

Op uitnodiging van het Meerssens Mannenkoor speelde Rothem’s Harmonie op 11 juni in de Stip in Meerssen. De entourage was optimaal: de zaal was bomvol geïnteresseerde muziekliefhebbers. Nog voordat het harmonie-orkest de bühne op moest, was de temperatuur gestegen tot tropische hoogten. Eén ding stond toen al vast: musiceren onder deze omstandigheden vergt een extra inspanning!

Na het inspeelwerk, wat het orkest de gelegenheid bood om te wennen aan het enorme podium en de akoestiek, was het tijd voor hét meesterwerk van het afgelopen seizoen: Dynamic Ouverture van Franco Cesarini. Tijdens de repetities is er heel wat tijd gaan zitten in het instuderen van dit ritmisch moeilijke werk. De muzikanten bewezen echter dat de aanhouder wint en hebben een goede vertolking van deze ouverture neergezet.

Daarna gingen de remmen los en was het tijd voor meer lichtvoetige muziek: het romantische “Serenade” bood het publiek voldoende gelegenheid om even lekker weg te dromen. Vervolgens was het gezellig meezingen geblazen met een medley van de leukste nummers uit “Ja zuster, nee zuster”. Het stuk werd zo enthousiast ontvangen dat de zaal halverwege al een applaus inzette. Een concertprogramma is uiteraard niet compleet zonder een pittige slotmars; hiervoor had directeur Peter Heijnen “Harmonique” van Wim Laseroms gekozen. Overigens bewees de dirigent dat hij ook over goede presentatievaardigheden beschikte: hij leidde het publiek op deskundige en amusante wijze door het programma heen.

Na afloop was er bij het orkest veel voldoening over de geleverde prestatie. Ook de reacties uit de zaal waren hartverwarmend. Om er maar enkele te noemen: “Wat is het orkest zich goed aan het ontwikkelen”, “Wat hebben jullie een leuk gevarieerd programma” en “Jullie hebben nog mooier gespeeld dan op het Nieuwjaarsconcert”.

Uiteraard gaan de muzikanten verder werken. Op 30 juni en op 3 juli kunt u tijdens de zomertoer van Rothem’s Harmonie horen wat het orkest nog meer in petto heeft.

Op 30 juni is de harmonie om 20.00 uur te bewonderen op de speelplaats van basisschool

De Lindegaerd in Rothem en zondag 3 juli om 15.00 bij Uitspanning de Nachtegaal

Processie 2005

Op zondag 5 juni trok Rothem’s Harmonie traditiegetrouw mee in de Sacrementsprocessie.
De weersomstandigheden waren ondanks de dreigende regenwolken goed; het was immers makkelijk om het hoofd koel te houden. Zoals gebruikelijk in de processie, presenteerde het korps zich in vol ornaat; dat wil zeggen mét schellenbomen. Peter Habets en Wiel Konings waren bereid om als drager te fungeren en droegen zo hun steentje bij aan de juiste sfeer.
Directeur Peter Heijnen was ook van de partij en coachte de jonge aanwas bij het moeilijke kunstje dat processiemars lopen heet.
Dat dit heel erg moeilijk is, blijkt wel uit het feit dat ook de meer ervaren leden nog wel eens uit de pas lopen!
Na afloop was er de gelegenheid om gezellig na te praten in gemeenschapshuis De Koel.
Naar verluidt hebben meerdere leden daags na afloop last gehad van spierpijn; en dat terwijl er dit jaar één van de kortste routes werd gelopen…

Lenteconcert

Op zaterdag 11 juni 2005 zal het Harmonie –orkest een optreden verzorgen tijdens het jaarlijkse lenteconcert van Het Meerssens Mannenkoor. Dit evenement vindt plaats in gemeenschapshuis “de Stip”. De avond begint om 20.00u. met een optreden van het Meerssens Mannenkoor, waarna het de beurt is aan Rothem’s Harmonie.

Alweer twee leden in de echt verbonden

Op zaterdag 21 mei 2005 was de grote dag aangebroken voor onze leden Anke Slangen en Ruurd van der Goot. Beiden stapten die dag in het huwelijksbootje. Op deze stralende dag waren ’s middags al heel wat leden present in de bruidsmis. Om 18.30u. bracht een nagenoeg compleet korps het bruidspaar een klinkende serenade. Aansluitend hebben we nog een gezellig uurtje doorgebracht op het terras van kasteel Vaeshartelt. Namens alle leden van Rothem’s Harmonie en drumband wensen we het bruidspaar ook via onze website alle goeds voor de toekomst.

Onze correspondent meldt dat tijdens de bruiloft Ruurd uitgeroepen werd tot een van de beste vaandeldragers ooit in Rothem. Na het goed beantwoorden van een aantal door de Nederlandse Bond van Vaandeldragers gestelde vragen en het met succes afleggen van een speciaal voor hem uitgezet parcours werd hem onder het toeziend oog van zijn kersverse bruid de oorkonde uitgereikt. Ruurd proficiat!

Feest met de communicantjes

Na de bruiloft van Anke en Ruurd op zondag 22 mei was het weer vroeg op, want Rothem stond in het teken van de communicantjes. Een gebeurtenis waarbij onze Harmonie en drumband natuurlijk niet mogen ontbreken. Ook hier weer een nagenoeg compleet korps (zelfs de vader van de bruid was om 9.15u. aanwezig) dat de 20 communicantjes op feestelijke wijze naar de kerk begeleidde. Dit alles onder een stralende zon. Ook het muzikale gedeelte van de mis werd op voortreffelijke wijze door onze muzikanten verzorgd. Dit alles onder leiding van onze dirigent Peter Heijnen.

Na afloop werden de kerkgangers bij buitenkomst getrakteerd op de muzikale klanken van onze drumband. Nadat ook de Harmonie was opgesteld, werd onder de voortreffelijke leiding van onze stand-in tamboermaitre Giel Jacob afgemarcheerd naar de Koel. Hier bedankte de voorzitter de leden voor de getoonde inzet.

Jeu de Boules

In het Pinksterweekend vond het inmiddels traditionele jeu de boulestoernooi plaats, georganiseerd door de Vriendenkring Rothem’s Harmonie. Ook hier waren weer veel leden present. Dit om zelf deel te nemen, op te treden als supporter of om de handen uit de mouwen te steken en de organisatie te ondersteunen.

Receptie kegelkampioen Harie Hanssen

Op Pinksterzaterdag recipieerde Rothem’s kegeltrots Harie Hanssen. Hij behaalde voor de vijfde keer de landstitel. Helaas waren we vanwege het eerder genoemde jeu-de boules toernooi niet in staat om ook Harie een muzikale hulde te brengen. Wel bezocht een bestuursafvaardiging de receptie en werd de kampioen toegesproken door voorzitter Loe Reinders. Hij deed de belofte dat bij een zesde landstitel en bij een betere planning de Harmonie zeker present zal zijn.

Inhalen RVU kampioenen

Op zondag 8 mei behaalde Rothem’s voetbaltrots RVU het felbegeerde kampioenschap in de derde klasse A van de KNVB. Tot het laatste moment bleef het spannend. Uiteraard konden Rothem’s Harmonie en drumband bij een goed resultaat niet ontbreken. Toen het goede nieuws uit Kerkrade binnenkwam betekende dit dan ook voor het bestuur dat men snel moest handelen. In een goede organisatie werden de muzikanten gebeld en om 17.30u. stond de Harmonie in vol ornaat bij de Koel. Al musicerend werd afgemarcheerd naar de Witte Hoek, alwaar de kampioenen rond 18.00u. arriveerde. In een feestelijke optocht werd naar de RVU-kantine getrokken om ook daar nog eens een keer de kampioenen op muzikale wijze te feliciteren.

Wij wensen RVU veel succes in de tweede klasse.

“A sentimental journey”: over koorts, kippenvel en nog veel meer.

Zondag 3 april was het dan eindelijk zover: na drie maanden hard werken was dé avond van “A sentimental journey” aangebroken. Tijdens de laatste twee repetitiemiddagen werd er links en rechts nog van alles bijgeschaafd. De grote vraag was natuurlijk: Zou het allemaal goed komen?

En het kwam goed. Na de eerste paukenroffel namen de Freshmen Five en de muzikanten onder leiding van Peter Heijnen het publiek mee naar Liverpool voor een uitgebreide Beatles-medley. Vervolgens was de bühne voor de dames van Plankenkoorts, die alles behalve plankenkoorts hadden, die sprankelend het themanummer “A sentimental journey” neerzetten. Daarna was het podium geheel van Jon Heinrichs. Dit trompettalent uit eigen opleiding wist de zaal te raken met een zeer ingetogen vertolking van “Il Silenzio”. Insiders weten te vertellen dat hij dit ook nog eens zonder partituur heeft gedaan, omdat deze vlak voor het optreden onder een podiumelement was gevallen…

Veel tijd om bij te komen was er niet. Het presentatieteam, bestaande uit Emmy v.d. Putten en Wiel Konings, loodste de zaal op professionele wijze door het programma. Even leek het of Simon & Garfunkel zelf “A sound of silence” kwamen zingen in Stella Maris, maar het waren toch echt de mannen van Freshmen Five.

Daarna was het tijd voor een noviteit: Rothem’s Harmonie speelde de hoogtepunten uit “Ja, zuster, nee zuster”, terwijl op een groot scherm de hoogtepunten uit de gelijknamige film te zien waren. Dankzij een voortreffelijke timing van technicus Jeroen van der Niet liepen de beelden perfect synchroon met de muziek, waardoor de muzikanten op de film fraai marcheerden op de noten van “Mijn ouwe opa”.

Daarna was het tijd om even te chillen, zoals dat in het hedendaagse taalgebruik heet. Hiervoor werd een ode aan Lionel Hampton gebracht, waarbij de uit Roermond afkomstige Tim Aerdts een virtuoze vibrafoonsolo voor zijn rekening nam.

Aangezien de temperaturen in de zaal inmiddels tot tropische hoogte waren gestegen, was het gedurende de pauze goed toeven aan het buffet. Na de pauze ging “A sentimental journey” in een sneltreinvaart door. Plankenkoorts vertolkte op adembenemende wijze “The Rose”; je kon zelfs een speld horen vallen op de spiksplinternieuwe vloer… Contrasten houden een concertavond spannend. Vandaar dat na dit ontroerende nummer ineens een ronkende Harley Davidson met achterop presentatrice Emmy v.d. Putten de zaal binnenscheurde. Terwijl de dampen nog niet waren opgetrokken, vertolkten de Freshmen Five en Rothem’s Harmonie de hoogtepunten uit Grease. De Freshmen Five bewezen vervolgens dat zelfs muzikaal miauwen hen niet vreemd was en brachten een swingend “Stray cat Strut.”

Wat moet je na zo’n programma als slotstuk brengen? Na zoveel topmuziek moet je op het laatst wel een echte superster brengen. Deze plek was daarom voor niemand minder dan Frank Sinatra gereserveerd. Het harmonieorkest trok alle registers vol open en bracht swingende versies van “New York, New York”, “It was a very good year”, “The Lady is a tramp” en natuurlijk “I did it my way”. Bij een verzorgd concert hoort een verzorgd slotakkoord, vandaar dat het orkest het presentatieduo met Sinatra fragmenten begeleidde bij de “aftiteling”. Daverend applaus vanuit de zaal en opgeluchte gezichten bij het orkest.

Het is voor de 4e keer gelukt: Rothem’s Harmonie heeft weer een grandioos themaconcert gegeven waarin het echte gevoel uit de jaren ’40, ’50, ’60 en ’70 te herkennen was.

Dat schept uiteraard verwachtingen voor het eerste lustrum!

Eerste repetitie reünieorkest.

Vrijdagavond 18 maart vond de eerste repetitie plaats van het reünieorkest in opbouw.

Na de eerste -hernieuwde- kennismaking en het even wennen aan de ietwat oudere gezichten, de plooitjes, de grijzende haren en kalende hoofden werden al snel oude gebeurtenissen opgehaald en in herinnering geroepen. Er moest echter ook gerepeteerd worden. En dat deden de oud leden, zittend op het puntje van de stoel, vol overgave. Menig muzikant had na vele jaren weer een muziekinstrument in de handen. Onder leiding van Theo Dassen werd na wat oefenen duidelijk aan welke muziekstukken gerepeteerd werd. Het fundament is gelegd. De critici dreigen ongelijk te krijgen. Over een half jaar, tijdens de feestelijkheden van de vriendenkring op zondag 3 september, zal blijken wat de oudgedienden muzikaal nog in hun mars hebben.Themaconcert: ”A sentimental Journey”

In de concertenprogrammering hebben wij ook dit jaar, alweer voor het vierde achtereenvolgend jaar, plaats gereserveerd voor het themaconcert. Niet zo verwonderlijk, want de themaconcerten vallen bij het publiek bijzonder in de smaak.

Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema `A Sentimental Journey`.

Het wordt een concert waarin afwisseling in sfeer en karakter wordt gegarandeerd door de medewerking van Freshmen Five o.l.v. Theo Collaert in a capella zang en Rothem’s Harmonie o.l.v. Peter Heijnen. Muzikale herinneringen, vaak met een sentimentele ondertoon, uit de jaren 50, 60 en soms 70 herleven. Talloze artiesten uit deze periode zullen de revue passeren. We lichten een tipje van de sluier op. U hoort muziek uit de musical Grease, een selectie van de Beatles, een trompetsolo die een wereldhit werd, waarvan wij de naam nog niet verklappen, ene `Frank`, bijgenaamd `The Voice` zal zijn opwachting doen, maar ook Jazz en Swing zullen niet ontbreken. Dan zijn er natuurlijk ook nog enkele verrassingen, hoe kan het ook anders, twee dagen na 1 april!!

`A sentimental Journey` vindt plaats op zondag 3 april 2005, aanvang 19.00 uur, in de gloednieuwe aula van het Stella Maris College in Meerssen. Met lichteffecten en ondersteund met video-beelden wordt het een fantastisch leuke en gezellige avond met vocale en instrumentale muziek uit de fifties, sixties en seventies.

Omdat de belangstelling voor deze concerten erg groot is stellen wij u in de gelegenheid vooraf kaarten a € 5 te bestellen. U bent dan verzekerd van een plaats.

U kunt reserveren via Hub Boesten tel. (043) 3647258 of Suzy Schipper tel. (043) 3642441.

Tot ziens en veel plezier bij:

” A Sentimental Journey ”

Huldiging Frits Rings

Niet alleen omdat Frits Rings, onze oud vaandeldrager, op zaterdag 5 maart 2005 zijn 80 ste verjaardag vierde, brachten harmonie en drumband hem een serenade. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om hem te huldigen vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Thuis aan de Heideweg werd Frits toegesproken door voorzitter Loe Reinders. Nadat Frits op 1 januari 1980 het vaandel van zijn voorganger overnam heeft hij meer dan 20 jaar plichtsgetrouw en vol trots, onder alle weersomstandigheden, zijn taak met toewijding uitgevoerd. Toen de last van het vaandel vanwege het vorderen van zijn leeftijd en lichamelijke ongemakken hem te zwaar werd, heeft hij deze functie overgedragen aan zijn opvolger Jos Tumulero. Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april 2002 werd hem het erelidmaatschap toegekend. Op ”het bordes” van zijn huis werd hem tijdens de serenade voor zijn 25-jarig lidmaatschap en de verdiensten voor de vereniging door de voorzitter de bondsspeld in zilver opgespeld.

Een eerste kennismaking met Peter Heijnen.

Het is alweer enige maanden geleden sinds Peter Heijnen voor het eerst het
dirigeerstokje van dirigeerstokje van Rothem’s Harmonie ter hand heeft genomen.
Een mooi moment voor een nadere kennismaking met onze nieuwe muzikale leider.
Een gesprek over muziek in ‘t algemeen, de “mens” achter de directeur en natuurlijk
Rothem’s Harmonie.
Klik hier voor het lezen van een interview met onze nieuwe dirigent.

Rothem’s Harmonie strikt Meerssens Mannenkoor

Het aftellen voor het Nieuwjaarsconcert van 2 januari is begonnen. Een spannend concert, want het
is de eerste echte vuurproef voor directeur Peter Heijnen, die in september de muzikale leiding over
het korps kreeg. Hij is erin geslaagd om in een heel kort tijdsbestek een gevarieerd programma
samen te stellen, dat bestaat uit dansmuziek uit diverse tijden.
Naar verluidt waren er tijdens de laatste repetities zelfs jazzy geluiden te horen en ook is er een
onbekend instrument in de Koel gesignaleerd. Dat belooft nogal wat!
Bijzonder trots is de organisatie op gastvereniging het Meerssens Mannenkoor. De zangers zullen
tijdens hun optreden een bloemlezing van bekende en minder bekende (kerst)liederen ten gehore
brengen. Er staat o.a. repertoire van George Bizet, Leonard Bernstein en Frans Schubert op het
programma. Muziekliefhebbers weten dat deze vereniging onder leiding van Rob Waltmans een goede
reputatie heeft opgebouwd. Wij adviseren daarom om alvast een plekje in de nieuwe agenda te
reserveren…De Drumband heeft de eer om het nieuwe jaar muzikaal te open.
Vaste concertbezoekers weten dat de tamboers onder leiding van Theo Jeurissen dit altijd
wervelend doen. Insiders vertellen verder dat er wat verrassingen te verwachten zijn. Helaas wil
niemand in dit stadium van de voorbereidingen verklappen waar het om gaat.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek gemeenschapshuis De Koel op
2 januari a.s. om 19.00 uur en kommeer te weten!


Jeugdopleiding Rothem’s Harmonie brengt toptalent voort

Op zaterdag 20 november hebben 6 (aspirant)-leden van Rothem’s Harmonie deelgenomen aan het solistenconcours van Muziekfederatie de Geulvallei. De meiden moesten vanaf 12.15 uur het podium van het Kurcafé in Valkenburg betreden. Ingewijden wisten te vertellen dat de zenuwen al heel lang door het lichaam gierden, wat betekende dat het toilet ’s ochtends extra druk bezocht werd… In de zaal zelf zijn bij meerdere kandidaten ook bleke gezichtjes en trillende vingertjes gesignaleerd, maar muzikanten weten dat dit er allemaal bij hoort.
Lisa Reinders stond voor de moeilijke taak om het spits af te bijten. Op zeer kordate wijze wist ze met haar trompetsolo “The Young Genius” maar liefst 84 van de 100 punten binnen te slepen. Vervolgens was klarinettiste Laura Koster aan de beurt met “Aria for Peter”. De jury beloonde haar verdienstelijke optreden met 80 punten. Collega aspirant-lid Audrey Bulté behaalde met “Air de ballet” ook een mooie eerste prijs (78 punten).
Daarna waren de meer gevorderde leerlingen aan de beurt. Sharon Wolfs scoorde met haar hoornsolo “Altair” maar liefst 84,5 punten en behaalde daarmee het hoogste puntenaantal van het dagdeel. Haar collega Kim Magnee bewees eveneens dat het met de kwaliteit van de hoornopleiding bij Rothem’s Harmonie wel goed zit: ook zij behaalde met haar vertolking van “Vega” een 1e prijs met het predikaat uitstekend (84 punten). Amber de Vrede bracht tenslotte de bekende klarinetsolo “Andante et Mazurka” en behaalde 80 punten, wat ook een 1e prijs met het predikaat uitstekend opleverde.
Op het einde van het dagdeel konden we constateren dat het niveau van de Rothemse talenten gemiddeld hoger lag dan dat van enkele andere verenigingen. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de verdienste van de inzet van onze enthousiaste leerlingen. Daarnaast zijn hun vorderingen mede te danken aan de mensen die zich inzetten voor onze eigen jeugdopleiding: Bart van den Hoff (klarinet) en Helma Heinrichs (koper). Ook Hub Boesten heeft met de pianobegeleiding in het voortraject een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van onze jonge muzikanten.
Niet de punten, maar vooral de mooie muziek die tijdens het solistenconcours gemaakt werd, is een mooie opsteker om op de ingeslagen weg verder te gaan!


Ensembleconcert 2004.

Zoals ieder jaar wordt door de Harmonie een ensembleconcert georganiseerd. Bedoeling is dat
muzikanten de gelegenheid krijgen om eens op andere manier te laten horen wat de muzikale
mogelijkheden zijn. Dit kan zowel in groepsverband als individueel. Ook voor onze leerlingen is het
een goede gelegenheid om voor publiek te laten horen wat ze al geleerd hebben. Organisator Hans
Heinrichs was er wederom in geslaagd om een groot aantal deelnemers te motiveren voor dit
evenement. Er werd een ongeveer 2 uur durend maar zeer gevarieerd programma geboden.
Opvallend was het hoge niveau van de stukken die ten gehore werden gebracht.
Tevens was er ruimte voor een aantal gastoptredens die ook zeer in de smaak vielen
(blokfluitensemble Quintus en op piano Louis Reinders).
Ook onze leerlingen lieten zich van hun beste zijde zien. Het is in ieder geval duidelijk
geworden dat we binnen ons korps de beschikking hebben over ontzettend veel talent.
De aanwezigen waren het er na afloop over eens dat het zeer de moeite waard was en dat de
thuisblijvers echt iets gemist hebben. Ook willen we de mensen die de catering verzorgd hebben
bedanken Agnes, Ank, Annemie en John van harte bedankt.

Serenade st. Agnes Bunde.

Op 6 november moesten we in het kader van het Samenwerkingsorgaan Meerssen een onze
serenade brengen bij zustervereniging uit Bunde. Reden hiervoor was het prachtige resultaat dat
Harmonie St.Agnes behaald heeft tijdens het afgelopen bondsconcours in Venlo. Daarnaast werd
dirigent dhr. Claessens uitgebreid in de bloemetjes gezet vanwege het feit dat hij reeds 25 jaar het
korps onder zijn hoede heeft. Samen met de drumband werd een klinkende serenade gebracht.
Namens het SO Meerssen mocht voorzitter Loe Reinders de felicitaties overbrengen van de korpsen
uit de Gemeente Meerssen.

Allerheiligen 2004.

Een dag na de feestavond moesten we ’s middags alweer aantreden voor het opluisteren van het lof
en de dodenherdenking op het kerkhof in het kader van Allerheiligen. Onder leiding van Peter Heijnen
heeft de Harmonie zich van haar kant laten horen. Het geheel werd als sfeervol ervaren. De
positieve reacties waren na afloop dan ook niet van de lucht.

Feestavond Rothem”s Harmonie.

Op 30 oktober vierde Rothem”s Harmonie haar jaarlijkse Caecilia-avond. Wel eigenlijk wat vroeg,
maar i.v.m. de serenade in Bunde op 6 november werd de feestavond een week vervroegd.
Traditioneel onderdeel van de avond is de mis in de parochiekerk die door Rothem’s Harmonie wordt
opgeluisterd. Vanavond een speciale mis, omdat het de eerste keer was dat ons korps
onder leiding van Peter Heijnen naar buiten trad.
Op wat kleine foutjes na klonk het als een klok. Daarna was het tijd om de instrumenten op te
bergen en de onderlinge banden aan te halen. Ook dit jaar werd weer gekozen voor Taverne De Ster
als “place to be”. Het heeft de aanwezigen op deze avond aan niets ontbroken.
Een lekker muziekje, op zijn tijd een lekker glaasje en niet te vergeten een uitstekend buffet
zorgden ervoor dat er een goede feeststemming ontstond.
Rond 22.30u. kwam onze Vriendenkring in actie. Door middel van een diapresentatie (uitstekend
verzorgd door Piet Janssen) werd een overzicht gegeven van de activiteiten die in het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De opbrengst werd in de vorm van een cheque overhandigd
aan onze voorzitter . Een zichtbaar vergulde Loe Reinders kon de aanwezigen vol trots vertellen dat
de opbrengst € 5000,00 bedroeg. In zijn dankwoord sprak hij de waardering uit voor de
inspanningen van de Vriendenkring. Naast het geweldige bedrag is de winst van het afgelopen jaar
ook dat de Vriendenkring na een moeilijke periode weer springlevend is. Het zal duidelijk zijn dat
Rothem’s Harmonie eigenlijk niet zonder de Vriendenkring kan.
De overhandiging van dit fantastische bedrag was des te meer reden om de
feestavond daarna nog tot in de kleine uurtjes voort te zetten.

Najaarswandeling Rothem”s Harmonie.

Op zaterdagmiddag 2 oktober werd de inmiddels alweer traditioneel geworden najaarswandeling
georganiseerd. Rond 13.30u. verzamelden een 50-tal wandelaars in café Regina te Bunde, waar na
een kop koffie met bijbehorende vlaai vertrokken werd voor de wandeling. Deze voerde ons ditmaal
door hetBunderbos om via Brommelen langs het kanaal weer richting Bunde terug te keren. Onder
het genot van een lekker glaasje werd door de deelnemers nog een uurtje nagekaart. Al met al
kunnen we terugkijken op een geslaagde activiteit. Met dank aan organisator Jeroen v.d. Niet.


Solistenconcours Geulvallei.

Op zaterdag 20 november zullen een zestal jeugdige muzikanten van ons korps deelnemen aan het
solistenconcours van Federatie De Geulvallei. Dit wordt georganiseerd door de Kurkapel uit
Valkenburg. Plaats van handeling is het clublokaal van deze vereniging.
Laura, Lisa, Audrey, Kim, Amber en Sharon zullen proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Gezien de vorderingen die we wekelijks al opmerken zal dit zeker leiden tot een mooi resultaat.
Uiteraard zijn supporters van harte welkom om hen te ondersteunen. De precieze tijden zijn op dit
moment nog niet bekend.
Dames, veel succes!

Dirigent


Onlangs heeft Rothem's Harmonie afscheid genomen van zijn dirigent Christiaan Janssen.
Dit werd gedaan met een openluchtconcert aan uitspanning "de Nachtengaal" in Meerssen.
Onder grote belangstelling werd het muzikale seizoen afgesloten. Het was een waardig afscheid.
In goed overleg tussen bestuur en dirigent is besloten dat beide muzikale wegen zich gingen
scheiden. Christiaan Janssen heeft 5 jaar lang het beste uit onze harmonie weten te halen.
Onder zijn leiding heeft het korps een reeks concerten kunnen geven waarbij de belangstelling
door het publiek steeds groter werd. Deze trend zullen wij als harmonie uiteraard proberen voort te
zetten.
Momenteel is een sollicitatie commissie druk bezig met het vinden van een nieuwe dirigent.
De eerste gesprekken zijn reeds geweest. Het is echter een hele klus om de juiste kandidaat
er uit te vinden. Allen blijken van zeer hoog muzikaal niveau te zijn en hebben hun sporen reeds
verdient in de muziek wereld.
Wanneer er een beslissing genomen is zullen wij U langs deze weg informeren wie de baton
voor de komende jaren gaat zwaaien bij Rothem's Harmonie.

Rothem’s Harmonie neemt afscheid van dirigent Christiaan Janssen

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van 22 april deelde dirigent Christiaan Janssen, na goed
overleg met het bestuur, mee dat hij zijn contract dat per september 2004 afloopt niet meer zal
verlengen. Na 5 jaar het korps onder zijn hoede te hebben gehad is hij toe aan een nieuwe muzikale
uitdaging. Wij hebben Christiaan leren kennen als een jonge, zeer gedreven dirigent waarvoor
het beste alleen maar goed genoeg is. Daarnaast beschikt hij over vele muzikale talenten onder
andere het arrangeren en componeren van muziekstukken die geschikt zijn voor ons korps. Dit heeft
ertoe geleid dat we de laatste jaren een aantal muzikale hoogtepunten hebben mogen beleven, m.n.
tijdens de themaconcerten in Stella Maris en recntelijk in de "Polfermolen" . Ook tijdens de
Nieuwjaarsconcerten werden goede muzikale prestaties neergezet. Gezien de groeiende
belangstelling voor de concerten van Rothem’s Harmonie een gouden greep.
We hopen dan ook in de toekomst deze lijn te kunnen voortzetten.
Op dit moment is een sollicitatiecommissie al druk bezig met de werving en selectie
van een nieuwe dirigent. Gezien het voorgaande zal dit geen makkelijke opgave worden.
Het laatste concert dat Rothem’s Harmonie zal geven onder leiding van Christiaan zal
gegeven worden op donderdag 15 juli om 20.00u. bij de Nachtegaal. Uiteraard zal Rothem’s Harmonie
op gepaste afscheid nemen van Christiaan.
Vanaf deze plek willen we toch al Christiaan van harte bedanken voor de inzet en gedrevenheid
waarmee hij ons korps geleid heeft. Tevens hopen we dat hij de muzikale uitdaging zal vinden
waarnaar hij op zoek is. Gezien de vele talenten die hij heeft zal ook dit wel goed komen en zullen
we in de toekomst nog veel van hem zullen we in de toekomst nog veel van hem gaan horen.

Deelname drumband aan Geulvalleitreffen d.d. 16 mei 2004

Een dag na het optreden van het harmonie-orkest was het de beurt aan de drumband van Rothem’s
Harmonie om aan te treden bij het Geulvalleitreffen. De podiumoptredens vonden wederom plaat in
de Polfermolen. Aansluitend werd door het Centrum van Valkenburg een defile gelopen.
Een zware taak voor onze drumband en instructeur Theo Jeurissen, niet alleen omdat
in de ochtenduren de communiemis in Rothem al muzikaal mee was opgeluisterd,
maar meer nog door het gegeven dat een aantal van onze vaste krachten die dag verhinderd was.
Hierdoor kwam veel druk te liggen op de schouders van de tamboers die wel aanwezig waren.
De verwachtingen vooraf waren dan ook niet echt hoog gespannen. Om 14.50u. werd begonnen met
het podiumoptreden. En het dient gezegd dat onze muzikanten zich met meer dan 100% gegeven
hebben. Resultaat was dan ook een meer dan behoorlijke uitvoering van de stukken….. Het optreden
werd beoordeeld als ruim voldoende. Ook tijdens het defile oogstte onze drumband veel bijval voor
hun presentatie, dit uiteraard onder de meer dan bezielende leiding van Theo. Ook het defile werd
beoordeeld als ruim voldoende.
Een woord van waardering en respect dient op deze plaats dan ook uit te gaan naar de
aanwezige tamboers voor de volle inzet waarmee deze middag is gespeeld.

Geulvallei-treffen

Op zaterdag 15 mei heeft het harmonie-orkest deelgenomen aan het Geulvalleitreffen in de
Polfermolen te Valkenburg. Na een intensieve voorbereiding moesten we om 17.30u. aantreden. het
kundige oog en oor van jurylid dhr. Hamers, werden twee werken uitgevoerd. Als eerste Lustspiel
overture van James Barnes en als tweede werk Concerto for clarinet, een compositie van onze
dirigent dhr. Christiaan Janssen.
In het tweede stuk was, zoals de titel aangeeft, een prominente plek ingeruimd voor
een solo op klarinet. Deze werd op voortreffelijke wijze gespeeld door onze klarinettiste
Daphne Konings. De reacties uit de zaal waren navenant. De Harmonie kan terugzien op een
geslaagde deelname aan dit treffen. Dit bleek ook duidelijk uit het juryrapport dat later op de avond werd
uitgereikt. Het eerste werk werd beoordeeld als “goed” het tweede werk kreeg als beoordeling
“ruim voldoende”. Na dit beoordelingsconcert kan het harmonie-orkest zich gaan richten op de
laatste activiteiten van dit muzikale jaar, voordat genoten kan gaan worden van een welverdiende
vakantie. U kunt ons korps nog horen en zien op donderdag 8 juli op het Pastoor Geelenplein waar
het traditionele platzconcert wordt gegeven. Het laatste concert wordt gegeven op donderdag 15
juli bij uitspanning “de Nachtegaal”. Over beide concerten kunt u nog nadere informatie verwachten
via de media en via deze website.

In Memoriam

Onlangs is van ons heen gegaan de heer Jef Grispen.
Gedurende vele jaren was de heer Grispen een gedreven bestuurslid van Rothem’s Harmonie.
Binnen het bestuur heeft hij verschillende functies vervuld. Rothem’s Harmonie wil dit overlijden niet
zomaar voorbij laten gaan en in goed overleg met de familie is besloten om op zondag 4 juli a.s. om
11.15u. een heilige mis ter nagedachtenis aan Jef muzikaal op te luisteren.

Thema Concert "Nostalgie aan de Geul"


Rothem's Harmonie is druk bezig met een nieuw thema concert. Dit gaat plaats vinden
op 4 april a.s. in de "Polfermolen" in Valkenburg. In het verleden werden de thema concerten
gegeven in het schoolgebouw van " Stella Maris". Echter door verbouwing is de harmonie
uitgeweken naar Valkenburg.
Dit heeft dan ook geresulteerd in een samenwerking met het het mannenkoor "Geulklank" uit
Valkenburg. Daarnaast heeft het dameskoor "Con Vivo" ook haar medewerking toegezegd.
Mannenkoor Geulklank is niet alleen een begrip in de Valkenburgse gemeenschap, maar ook ver
daarbuiten. Het gezelschap staat onder leiding van Arno Kerkhof en bestaat momenteel uit
ongeveer 60 leden. Het hoge niveau van het koor blijkt onder andere uit de diversiteit van het
Nederlandstalige lied wordt niet geschuwd.Geulklank heeft ook een goede naam opgebouwd bij
professionele artiesten;zo had het koor de eer om samen te werken met niemand minder
dan Marjon Lambriks en André Rieu.
Het concert zal gegeven worden in "de Polfermolen" in Valkenburg.
Wilt u kaarten reserveren, dan kan dat tegen betaling van € 3,- bij één van bovenstaande
verenigingen, of via het secretariaat van onze harmonie.

Nieuwjaars concert


4 Januari a.s. wordt er samen met het gemengd koor "Crescendo" uit Amby het nieuwe jaar muzikaal
ingeluid. Dit vindt plaats in gemeenschapshuis "de Koel" en de aanvang is 19:30 uur. Toegang is
gratis.
Na afloop zullen een 5-tal jubilarissen gehuldigd worden. Maar liefst 3 tamboers hebben een
een mijlpaal van 25 jaar lidmaatschap bereikt.

St. Cecilia Feestavond 22 November


Het was weer een gezellig ouderwets feestje met een hapje en een drankje. De feestavond
ving aan met een muzikale mis in de kerk. In deze mis werd Dhr. Wiel Jonas Sr. gememoreerd.
Hij werd 21 november door de harmonie naar zijn laatste rustplaats begeleid.
Helaas was de vaste fotograaf niet aanwezig om weer enkele kiekjes te schieten in "de Ster"

Barbeque 20 September


20 September j.l. is het nieuwe muzikale seizoen officieel weer geopend. Dit met een gezellige
wandeltocht en een barbeque. De weergoden hebben meegeholpen aan een goede start.
Als de rest van het jaar op de zelfde voet verder gaat dan zal het een prima jaar worden.
Bekijk de foto's en proef de sfeer die al jaar en dag heerst binnen ons korps.

De vriendenkring


De vriendenkring is altijd opzoek naar mensen die mee willen werken aan de organisatie
van de diverse activiteiten. Heeft U interesse, laat het even weten. Ga naar info en neem
contact op met het secretariaat.


Online

Het heeft even geduurd, maar hij is er dan eindelijk. De website van Rothem's Harmonie.
Deze pagina staat helemaal in het teken van onze harmonie en drumband.
Deze site is ontworpen door Visual-FX Design en is dus een unieke site. In de toekomst
zullen hier alle actuele zaken van onze vereniging komen te staan. Tevens vindt U hier
contact gegevens, foto's en activiteiten.
Laat ons weten wat U vindt van deze website door het tekenen van het gastenboek.
Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu